Menyträdet av klient Admin

Från iDempiere sv
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Systemadministration

Icon mOpen.png Systemadministration
Icon mOpen.png Inställningar
Icon mOpen.png Systeminställningar' - Övergripande systeminställningar
Icon mProcess.png Synchronize Doc Translation - Synchronize Document Translation
Icon mWindow.png Meny - Underhåll meny
Icon mWindow.png Träd och noder - Underhåll trädstrukturdefinition
Icon mWindow.png Tree Maintenance - Maintain Trees
Icon mWindow.png Uppgifter - Underhåll uppgifter
Icon mWindow.png Systembild - Underhåll bilder
Icon mWindow.png Felmeddelande - Visa felmeddelanden
Icon mWindow.png Meddelande - Visa systemmeddelanden
Icon mWindow.png Regioner och städer - Underhåll regioner och städer
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Säkerhet
Icon mWindow.png Användare - Underhåll systemanvändare.
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Roll - Underhåll användarroller
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Rollåtkomst - Underhåll dataåtkomstregler
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Access Audit - Log of Access to data or resources
Icon mWindow.png Sessionsspårning - Lista över användarsessioner
Icon mWindow.png Process Audit - Audit process use
Icon mWindow.png Förändringslogg - Logg över dataförändringar
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mOpen.png Server' - Adempiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Scheduler - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Ärendeprocess - Definiera ärendeprocesser
Icon mWindow.png Alert Processor - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
Icon mWindow.png Workflow Processor - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png Konteringsmotor - Maintain Accounting Processor and Logs
Icon mProcess.png Request EMail Processor
Icon mOpen.png Affärspartner' - Underhåll affärspartner
Icon mWindow.png Ansvarig för arbetsflöde - Ansvarig för utförande av arbetsflöde
Icon mWindow.png Arbetsflöde - Underhåll arbetsflöde
Icon mWindow.png Arbetsflödeseditor - Edit Workflows
Icon mProcess.png Workflow to Client - Move custom workflow elements to the current client
Icon mWindow.png Arbetsflödesaktivitet - Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter.
Icon mWindow.png Arbetsflödesaktiviteter - My active workflow activities
Icon mWindow.png Arbetsflödesprocess - Övervaka arbetsflödesprocesser
Icon mOpen.png Utskrift' - Utskriftsdefinitioner
Icon mWindow.png Utskriftspapper - Underhåll utskriftspapper
Icon mWindow.png Utskriftsfärg - Underhåll av utskriftsfärg
Icon mWindow.png Utskriftsteckensnitt - Underhåll utskriftsteckensnitt
Icon mWindow.png Utskrift av tabell - Definiera utskrift av tabellformat
Icon mWindow.png Utskriftsformat - Underhåll utskriftsformat
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Standardutskrifter - Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc).
Icon mWindow.png Etikettskrivare - Underhåll etikettskrivardefinition
Icon mWindow.png Etikett - Etikettformat
Icon mOpen.png CollaborationCollaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png Nollställ cache - Nollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter**
Icon mOpen.png Inställningar klient' - Underhåll av inställningar för klient
Icon mWorkFlow.png Skapa ny klient - översikt av inställningar - Granskning av inställningar på systemnivå för en ny klient
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Klient - Underhåll klienter
Icon mWindow.png Web Store - Define Web Store
Icon mWindow.png Sammanslagning av enheter - Slå samman Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet""
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png Inställningar organisation
Icon mWindow.png Organisation - Underhåll organisationer
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Bank - Underhåll bankinformation
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Kontoutdragsmatchning - Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar.
Icon mWindow.png Kassabok - Underhåll kassabok
Icon mWindow.png Återkommande - Återkommande dokument
Icon mOpen.png Data' - Underhåll data
Icon mOpen.png Grunddata
Icon mWindow.png Bilaga - Underhåll bilagor
Icon mWindow.png Platser - Underhåll platser/adresser
Icon mWindow.png Standardvärden - Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Importera data
Icon mWindow.png Importera inläsningsformat - Underhåll inläsningsformat
Icon mWindow.png Filimportör - Filimportör importerar och öppnar fil
Icon mWindow.png Importera affärspartner - Importera affärspartner
Icon mWindow.png Importera produkter - Improtera produkter
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Importera konto - Importera konto
Icon mWindow.png Importera rapportrader - Importera rapportrader
Icon mWindow.png Importera lager - Importera lagertransaktioner
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Importera order - Importera order
Icon mWindow.png Importera fakturor - Importera fakturor
Icon mWindow.png Import Confirmations - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines
Icon mWindow.png Importera valutakurs - Importera valutaväxlingskurs
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Importera verifikat - Importera verifikat
Icon mWindow.png Importera betalningar - Importera betalningar
Icon mProcess.png Läs in banktransaktion - Läs in banktransaktion
Icon mWindow.png Importera bankkontoutdrag - Importera bankkontoutdrag
Icon mProcess.png Radera import - Radera all data i importtabellen.
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Replikeringsstrategi - Underhåll datareplikeringsstrategi
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue ReportsOrdlista

Icon mOpen.png Ordlista' - Underhåll av affärssystemets ordlista
Icon mWindow.png Användarfönster - Definiera användarfönster anpassning
Icon mOpen.png Application Packaging' - Import and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenancePartners

Icon mOpen.png Partners' - Kundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner Management
Icon mOpen.png Regler affärspartner
Icon mWorkFlow.png Affärspartnerinställningar - Gör inställningar för affärspartners
Icon mWindow.png Affärspartnergrupp - Underhåll affärspartnergrupp
Icon mWindow.png Hälsning - Underhåll hälsningar
Icon mWindow.png Betalningsvillkor - Underhåll betalningsvillkor
Icon mWindow.png Fakturaschema - Underhåll schema för automatisk samfakturering
Icon mWindow.png Påminnelseavisering - Underhåll påminnelseaviseringar
Icon mWindow.png Affärspartner - Underhåll affärspartner
Icon mWindow.png Affärspartnerinformation - Information om dokument för affärspartners.
Icon mReport.png Business Partner Detail - Business Partner Detail Report
Icon mReport.png Business Partner Open - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Validate Business Partner - Check data consistency of Business Partner
Icon mProcess.png Affärspartnerorganisation - Definiera och förändra organisation för affärspartner.
Icon mWindow.png Intäktsföring - Regler för intäktsföring
Icon mProcess.png UnLink Business Partner Org - UnLink Business Partner from an Organization
Icon mWindow.png Position - Maintain Job Positions
Icon mWindow.png Position Category - Maintain Job Position Categories
Icon mOpen.png Service/Tjänster' - Service Management / Organisation/styrning av [service-]tjänster
Icon mWindow.png Resurs - Underhåll resurser
Icon mWindow.png Tidstyper - Underhåll olika tidstyper för registrering
Icon mWindow.png Utgiftstyp - Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på.
Icon mWindow.png Utgiftsrapport - Tid och utgiftsrapport
Icon mWindow.png Utgifter (ej fakturerade) - Visa ej fakturerade utgifter
Icon mProcess.png Skapa kundfaktura baserat på direkta kostnader - Skapar kundfaktura baserad på direkta kostnader.
Icon mWindow.png Utgifter (ej utbetalda) - Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut
Icon mProcess.png Skapa utbetalningar till anställda - Skapar utbetalningsunderlag till anställda.
Icon mOpen.png Request
Icon mWorkFlow.png Inställningar förfrågan - Lägg upp klienten för att bearbeta förfrågan
Icon mWindow.png Typ av förfrågan - Underhåll typer av förfrågningar
Icon mWindow.png Request Group - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Request Category - Maintain Request Category
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png Request Status - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Alla förfrågningar - Visa och hantera alla förfrågningar
Icon mProcess.png Invoice Requests - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png Öppna avslutad förfrågan - Öppna tidigare avslutad förfrågan
Icon mWindow.png Intresseområde - Intresseområde eller ämne
Icon mWindow.png Ärende - Arbeta med ärenden tilldelade dig
Icon mWindow.png Säljarinformation - Information om företagsrepresentant (säljare)
Icon mWindow.png E-postmall - Underhåll e-postmall
Icon mProcess.png Skicka e-post - Skicka e-post till aktiva prenumeranter inom ett intresseområde eller en affärspartnergrupp från en utvald användareOffert till faktura

Icon mOpen.png Offert till faktura
Icon mOpen.png Försäljning och marknadsföring
Icon mWorkFlow.png Inställningar försäljning - Gör inställningar för försäljning
Icon mWindow.png Säljregion - Underhåll säljregioner
Icon mWindow.png Provision - Underhåll provisioner och royalties.
Icon mWindow.png Beräkna provisioner - Kontrollera och modifiera provision:
Icon mReport.png Commission Run Detail - Commission Run Detail Report
Icon mWindow.png Marknadsföringskanal - Underhåll marknadsföringskanaler
Icon mWindow.png Marknadskampanj - Underhåll marknadskampanjer
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Sales Orders
Icon mWindow.png Säljorder - Skapa och uppdatera säljordrar
Icon mReport.png Order Detail - Order Detail Report
Icon mReport.png Öppna order -
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png Konvertera förslag/offert - Konvertera öppet förslag till offert eller order
Icon mProcess.png Räkna om pris på order/faktura - Räkna om priset på en öppen (icke avslutad) order eller faktura baserat på den senaste prislisteversionen.
Icon mProcess.png Skapa inköpsorder från kundorder - Skapa inköpsorder från kundorder
Icon mProcess.png Öppna avslutad order - Öppna tidigare avslutad order
Icon mProcess.png Order Batch Process - Process Orders in Batch
Icon mWindow.png POS Key Layout - POS Function Key Layout
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png POS Terminal - Maintain your Point of Sales Terminal
Icon mWindow.png Kassaterminal - Kassaterminal
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Shipments
Icon mWindow.png Generera utleveranser (manuell) - Välj och generera utleveranser
Icon mProcess.png Skapa leveranser -
Icon mWindow.png Leverans (kund) - Kundleveranser från lager
Icon mReport.png Shipment Details - Shipment Detail Information
Icon mWindow.png Kolli - Hantera kollin
Icon mOpen.png Sales Invoices
Icon mWindow.png Generera fakturor (manuell) - Välj och generera fakturor
Icon mProcess.png Skapa fakturor - Skapa och skriv ut fakturor.
Icon mWindow.png Kundfaktura - Behandling av kundfakturor
Icon mWindow.png Fakturabetalschema - Underhåll fakturabetalschemat
Icon mProcess.png Skriv ut fakturor - Skriv ut fakturor på skrivare eller skapa PDF-dokument.
Icon mOpen.png Sök faktura
Icon mReport.png Fakturatransaktioner - Fakturatransaktioner
Icon mReport.png Fakturasammanställning - Fakturasammanställning
Icon mReport.png Fakturadetaljer -
Icon mReport.png Daglig fakturering -
Icon mReport.png Veckovis fakturering -
Icon mReport.png Veckovis fakturering av produkt -
Icon mReport.png Månatlig fakturering -
Icon mReport.png Månatlig fakturering produkt -
Icon mReport.png Månatlig fakturering leverantör -
Icon mReport.png Monthly Invoice Product - Invoice Report by Product per Month
Icon mReport.png Kvartalsvis fakturering kund per leverantör -
Icon mReport.png Kvartalsvis fakturering kund per produkt -
Icon mReport.png Quarter Invoice Product - Invoice Report by Product per QuarterRekvisition till faktura

Icon mOpen.png Rekvisition till faktura
Icon mWindow.png RfQ Topic - Maintain RfQ Topics and Subscribers
Icon mWindow.png RfQ - Manage Request for Quotations
Icon mWindow.png RfQ Response - Manage RfQ Responses
Icon mReport.png RfQ Unanswered - Outstanding RfQ Responses
Icon mReport.png RfQ Response - Detail RfQ Responses
Icon mWindow.png Inköpsförfrågan - Inköpsförfrågan
Icon mProcess.png Create PO from Requisition - Create Purchase Orders from Requisitions
Icon mReport.png Open Requisitions - Detail Open Requisition Information
Icon mWindow.png Inköpsorder - Hantera inköpsorder
Icon mWindow.png Inleverans - Inleverans från leverantör (mottagningskvitto)
Icon mReport.png Material Receipt Details - Material Receipt Detail Information
Icon mWindow.png Leverantörsfaktura - Behandling av leverantörsfakturor
Icon mWindow.png Invoice Batch - Expense Invoice Batch
Icon mWindow.png Koppla inköpsorder-leverans-faktura - Kopplar ihop köporder med inleverans leverantörsfaktura etc
Icon mWindow.png Matcha inköpsorder - Visa matchade inköpsorder
Icon mWindow.png Matcha fakturor - Visa matchade fakturorReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png RMA Typ - Return Material Authorization Type
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsÖppna poster

Icon mOpen.png Öppna poster
Icon mReport.png Momsredovisning fakturering - Avstämning momsredovisning fakturering
Icon mReport.png Reskontra - Reskontrasammanställning
Icon mReport.png Att betala - Rapport över kommande betalningar
Icon mReport.png Invoice Not Realized Gain/Loss - Invoice Not Realized Gain & Loss Report
Icon mWindow.png Kravkörning - Hantera kravkörningar
Icon mWindow.png Betalning - Bearbeta betalningar
Icon mReport.png Payment Details - Payment Detail Report
Icon mWindow.png Fördela betalning - Fördela betalningar mellan fakturor och betalningar
Icon mWindow.png Visa (betal)fördelning - Visa och hantera betalningsfördelningar
Icon mReport.png Betalning - Betalning av faktura
Icon mReport.png UnAllocated Invoices - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png UnAllocated Payments - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png Reset Allocation - Reset (delete) allocation of invoices to payments
Icon mProcess.png Slutleverera öppna inleveranser - Skriv av/slutleverera öppna inleveranser
Icon mWindow.png Urval för betalning - Välj fakturor att betala
Icon mWindow.png Utbetalningar (manuell) - Manuellt val av utbetalning
Icon mWindow.png Utskrift/export av betalning - Skriv ut eller exportera betalningsuppgifter
Icon mWindow.png Betalningsbatch - Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring.
Icon mWindow.png Bankkontoutdrag - Bearbeta bankkontoutdrag
Icon mReport.png Ej avstämda betalningar - Betalningar som inte stämts av mot bankkontoutdrag
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between BanksLager

Icon mOpen.png LagerLager
Icon mOpen.png ProduktProdukt
Icon mWorkFlow.png [[Lägg in [ny] produkt (Arbetsflöde ID-107)|Lägg in [ny] produkt]] - Lägg in ny produkt
Icon mWindow.png Lagerlokaler och lagerplatser - Underhåll lagerlokaler och lagerplatser.
Icon mProcess.png Lagerorganisation - Ange och verifiera organisationsägandeskap för lager
Icon mWindow.png Enheter - Underhåll av enheter
Icon mWindow.png Produktkategori - Underhåll produktkategori
Icon mWindow.png Produkter per leverantör - Visa/underhåll produkter per leverantör
Icon mReport.png Välj leverantör - Produkter med mer än en leverantör
Icon mWindow.png Fraktkategorier - Underhåll fraktkategorier
Icon mWindow.png Produkt - Underhåll produkter
Icon mProcess.png Produkthierarki - Definiera hierarki och struktur för produkter
Icon mWorkFlow.png [[Lägg in [ny] prislista (Arbetsflöde ID-108)|Lägg in [ny] prislista]] - Definiera prislistor och rabatter
Icon mWindow.png Prislisteschema - Maintain Price List Schema
Icon mWindow.png Prislista - Underhåll produktprislistor
Icon mWindow.png Rabattschema - Underhåll rabattschema
Icon mWindow.png Speditör - Underhåll speditörer
Icon mProcess.png Verify BOMs - Verify BOM Structures
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Produktegenskaper
Icon mWindow.png Partikontroll - Partikontroll
Icon mWindow.png Serienummerkontroll - Produktserienummerkontroll
Icon mWindow.png Egenskap - Produktegenskaper
Icon mWindow.png Egenskapslista - Underhåll produkts egenskapslista
Icon mWindow.png Attribute Set Instance - View Attribute Set Instance detail and use
Icon mWindow.png Parti - Ett specifikt parti av en produkt
Icon mWindow.png Product Attribute Grid - Maintain Products with Attributes in a Table Grid
Icon mWindow.png Materialtransaktioner - Materialtransaktioner
Icon mReport.png Detaljrapport över transaktioner - Detaljerad rapport över transaktioner
Icon mReport.png Lagertransaktioner med värde - Lagertransaktioner med värde
Icon mReport.png Sammanställning över lagertransaktioner - Sammanställning över lagertransaktioner
Icon mWindow.png Lagerförflyttning - Lagerförflyttning
Icon mWindow.png Inventering - Registrera inventering
Icon mWindow.png Internal Use Inventory - Enter Internal Use of Inventory
Icon mReport.png Lagerpåfyllnadsrapport - Rapport över lagervaror som behöver fyllas på.
Icon mWindow.png Leveransbekräftelse - Material Shipment or Receipt Confirmation
Icon mReport.png Open Confirmations - Open Shipment or Receipt Confirmations
Icon mReport.png Open Confirmation Details - Open Shipment or Receipt Confirmation Details
Icon mReport.png Lagerdetaljer - Lagerdetaljrapport
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png Expandera sammansatt produkt - Lämna över (expandera) sammansatt produkt
Icon mProcess.png Storage Cleanup - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png Lagervärdesrapport - Lagervärdesrapport
Icon mReport.png Material Reference - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)Projektstyrning

Icon mOpen.png Projektstyrning
Icon mWorkFlow.png Att skapa och använda projekt - Sätta upp projekt och projektrapportering
Icon mWindow.png Projekttyp - Underhåll projekttyper och faser
Icon mWindow.png Projekt - Underhåll projekt
Icon mWindow.png Projekt (order) - Underhåll kundorder som ska genereras från projekt.
Icon mProcess.png Skapa inköpsorder från projekt. - Skapa inköpsorder från projektrader.
Icon mProcess.png Tilldela projekt - Tilldela material till projekt baserat på leveranskvitto eller manuell lagerförflyttning
Icon mReport.png Projektrader är inte knutna - Visar rader på en arbetsorder eller ett tillgångsprojekt som inte är knutna till respektive projekt
Icon mReport.png Inköpsorder från projekt ej knutna till projekt - Listar inköpsordrar genererade från projekt som ännu inte redovisats till rätt projekt.
Icon mReport.png Projektmarginal (Arbetsorder) - Jämförelse mellan projektets förväntade intäkter och kostnader
Icon mWindow.png Projektcykel - Underhåll projektcykler
Icon mReport.png Projektcykelrapport - Rapport över projekt baserad på projektets cykler
Icon mReport.png Detaljerad projektredovisningsapport - Detaljerad sammanställning av redovisningsinformation för projektResultatanalys

Icon mOpen.png Resultatanalys
Icon mOpen.png Inställningar bokföring
Icon mWorkFlow.png Bokföringsinställningar - Granska och ändra bokföringsinställningar
Icon mWindow.png Kalenderår och period - Underhåll kalenderår och period
Icon mWindow.png Kontoelement - Underhåll kontoelement
Icon mWindow.png Kontodimensioner - Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer
Icon mWindow.png Kontoschema - Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt
Icon mWindow.png Kontokombinationer - Underhåll aktuella kontokombinationer
Icon mWindow.png Huvudbokskategorier - Underhåll huvudbokskategorier
Icon mWindow.png Växlingsprincip - Underhåll och definiera olika växlingsprinciper
Icon mWindow.png Valuta - Underhåll valutor
Icon mWindow.png Valutakurser - Underhåll valutaväxlingskurser.
Icon mWorkFlow.png Inställningar skatter/moms - Gör inställningar för beräkning av skatter/moms
Icon mWindow.png Dokumenttyp - Underhåll dokumenttyper
Icon mWindow.png Counter Document - Maintain Counter Document Types
Icon mProcess.png Verifiera dokumenttyper - Verifiera dokumenttyper
Icon mWindow.png Dokumentsekvens - Underhåll system och dokumentsekvenser
Icon mWindow.png Automatkontering - Automatkontering
Icon mWindow.png Skattekategori - Underhåll skattekategorier
Icon mWindow.png Skattesats - Underhåll skatter och deras procentsatser
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Kontering - Underhåll konteringar
Icon mWindow.png Generera debitering - Genererar debitering från bokföringskonto
Icon mWindow.png Aktivitet (ABC) - Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering
Icon mWindow.png Budget - Underhåll budgetar
Icon mProcess.png Gör om konteringar - Gör om konteringar av dokument med konteringsfel
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Maintain Taxes and their Rates
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Okonterade dokument - Okonterade dokument
Icon mProcess.png Återställ konteringar - Återställ konteringar
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Ekonomiska rapporter
Icon mWindow.png Rapportrader - Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter.
Icon mWindow.png Rapportkolumner - Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter.
Icon mWindow.png Reporting Hierarchy - Define Reporting Hierarchy
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Ekonomiska rapporter - Underhåll av ekonomiska rapporter
Icon mReport.png Kontosammanställning - Rapport över ingående balans och transaktioner på givet konto och period
Icon mReport.png Trial Balance - Trial Balance for a period or date range
Icon mOpen.png Resultatmätning
Icon mWindow.png Varning - Adempiere-varning
Icon mWorkFlow.png Inställningar resultatmätning - Gör inställningar för resultatmätning
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Resultatmått - Definiera resultatmått
Icon mWindow.png Beräkning av resultatmått - Definiera hur olika resultatmått beräknas
Icon mWindow.png Performance Ratio - Maintain Performance Ratios
Icon mWindow.png Resultatmål - Definiera resultatmål
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance Indicators
Icon mOpen.png Costing
Icon mWindow.png Kostnadsslag - Underhåll kostnadsslag
Icon mWindow.png Cost Element - Maintain Product Cost Element
Icon mWindow.png Product Costs - Maintain Product Costs
Icon mProcess.png Create Costing Records - Create Costing Records
Icon mProcess.png Uppdatering av produktkostnad - Sätter kommande kostpris och standardkostpris för aktuell(a) produkter
Icon mReport.png Product Cost Summary - Product Cost Summary Report
Icon mReport.png Product Cost - Product Cost Report
Icon mReport.png Product Cost Detail - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Manuellt verifikat - Registrera och förändra manuella verifikat
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Utdrag ur huvudbok - Utdrag ur huvudbok
Icon mReport.png Transaktioner på konto - Rapport över transaktioner på kontot
Icon mWindow.png Bokförda saldon - Sök bokfört saldo, per dag
Icon mReport.png Kontoinformation per dag - Kontoinformation sammanfattad per redovisningsdag
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Transaktioner per period - Transaktioner på kontot sammanfattade per redovisningsperiodManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Produktion - Sammansatta artiklar baserade på produktion
Icon mWindow.png Production (Single Product)Anläggningsregister

Icon mOpen.png Anläggningsregister
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Grupp av tillgångar - Grupp av tillgångar
Icon mWindow.png Tillgång - Tillgång används endera internt eller av kund
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Registrering - Tillgångsanvändarregistrering
Icon mWindow.png Registrerade egenskaper - Registrerade individegenskaper
Icon mReport.png Asset Delivery Month - Report Asset Deliveries Summary per month
Icon mReport.png Leverade tillgångar - Rapport över tillgångar levererade till kund.
Icon mReport.png Kundtillgångar - Skapa rapport över kundtillgångar med leveransnotering
Icon mProcess.png Leverera tillgångar - Leverera kundtillgångar elektroniskt.