Huvudbokskategorier (Fönster ID-131)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Huvudbokskategorier

Beskrivning: Underhåll huvudbokskategorier

Hjälp: Huvudbokskategorifönstret ger dig möjlighet att definiera kategorier som kan användas i verifikat. Kategorierna ger möjlighet att gruppera och skapa rapporter på verifikat.TAB: Huvudbokskategori

Beskrivning: Definiera kategorier i huvudbok


Hjälp Fliken Huvudbokskategori definierar en valfri funktion för att peka ut ett dokument eller en journal. Alla kategorier kan användas på ett dokument, i en manuell journal eller vid manuell importering.


Fil:Huvudbokskategorier - Huvudbokskategori - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Category Type Kategorityp Källa till journalen för denna kategori Kategorityp är källan till journalen för denna kategori. En journal kan genereras från ett dokument, anges manuellt eller importeras. CategoryType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Dokumentbastyp Den logiska typen av dokument Den logiska typen av dokument definierar basen eller startpunkten för ett dokument. Flera dokumenttyper kan dela en enda dokumentbastyp. DocBaseType
character(3)
List
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.