Egenskap (Fönster ID-260)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Egenskap

Beskrivning: Produktegenskaper

Hjälp: Produktegenskaper, som färg, storlek etc.TAB: Egenskap

Beskrivning: Produktegenskap


Hjälp Produktegenskap såsom färg, storlek, etc. Om det är en exemplaregenskap har alla produkter samma värde.


Fil:Egenskap - Egenskap - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Value Type Attribute Value Type Type of Attribute Value The Attribute Value type deternines the data/validation type AttributeValueType
character(1) NOT NULL
List
Mandatory Obligatorisk Obligatoriskt fält, inmatning krävs för detta fält Detta är ett obligatoriskt fält, vilket innebär att inmatning krävs för att posten ska kunna sparas i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Search Egenskapssökning Vanliga sökegenskaper Egenskaper är specifika för en klass av produktegenskaper (t ex för T-shirts: S, M, L). Om det finns flera egenskaper och man vill kunna söka på en sammanfattande gemensam egenskap, kan en sökegenskap definieras. Egenskapssökning gör det möjligt att ha alla värden tillgängliga för urval. Detta förenklar underhåll av individuella produktegenskaper. M_AttributeSearch_ID
numeric(10)
Table Direct
Instance Attribute Instansegenskap Produktegenskap är specifik för respektive instans (t ex serienummer, parti eller garantidatum) Med detta val har enstaka produkter denna egenskap, t ex serienummer, partinummer eller garantidatum. Utan detta val så har alla produkter denna egenskap, t ex färg=grön. IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Egenskapsvärde

Beskrivning: Produkts egenskapsvärde


Hjälp Produktegenskapens specifika värde (t. ex. grön, stor, etc.).


Fil:Egenskap - Egenskapsvärde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Attribute Value Egenskapsvärde Produktegenskapens värde Individuellt värde av en produktegenskap (t ex grön, stor, ...) M_AttributeValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Egenskap Produktegenskap Produktegenskap, t ex färg, storlek M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.