Dokumenttyp (Fönster ID-135)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sök



Fönster: Dokumenttyp

Beskrivning: Underhåll dokumenttyper

Hjälp: I det här fönstret definieras alla dokument som används i systemet. Varje dokumenttyp bestämmer hur dokument av den typen ska hanteras av systemet, t ex hur de ska bearbetas och skrivas ut.



TAB: Dokumentdefinition

Beskrivning: Definiera dokumenttyp


Hjälp Dokumentdefinitionsfliken definierar dokumentets bearbetningsparametrar och -kontroller.


Fil:Dokumenttyp - Dokumentdefinition - Fönster (iDempiere 1.0.0).png




namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType Dokumentbastyp Den logiska typen av dokument Den logiska typen av dokument definierar basen eller startpunkten för ett dokument. Flera dokumenttyper kan dela en enda dokumentbastyp. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Subtyp kundorder Subtyp kundorder Subtyp kundorder visar typ av kundorder detta dokument refererar till. Detta fält visas endast när dokumentbastypen är kundorder. Valet här bestämmer vilka dokument som skapas när en order bearbetas och vilka dokument som måste skapas manuellt eller via buntprocess.

Nedan beskrivs denna process.
Subtyp kundorder av standardorder skapar endastorder dokumentet när order bearbetas.
Följesedel, faktura och kvitto måste skapas via andra processar.
Subtyp kundorder av lagerorder skapar order och följesedel.
Faktura och kvitto måste skapas via andra processar.
Subtyp kundorder av kreditorder skapar order, följesedel och faktura.
Kvitto måste skapas via annan process.
Subtyp kundorder av POS försäljningspunkt (eng. Point Of Sale) skapar alla dokument.

DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Offertfaktura Visar om en offertfaktura kan skapas från detta dokument Kryssruta offertfaktura styr om en offert kan skapas från detta dokument eller inte. En offertfaktura visar hur mycket det kommer att kosta om en beställning skickas ut. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Dokument typ för ProForma Dokumenttyp för ProForma som beräknas från detta försäljningsdokument Dokumenttyp för ProForma som beräknas från detta försäljningsdokument. Detta fält visas bara när basdokumenttyp är försäljningsbeställning och ProForma är vald. C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Dokumenttyp för faktura Dokumenttyp för faktura som beräknas från detta försäljningsdokument Dokumenttyp för faktura som beräknas från detta försäljningsdokument. Detta fält visas bara när basdokumenttyp är försäljningsorder. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Dokumenttyp för sändning Dokumenttyp för sändning som beräknas från detta försäljningsdokument Dokumenttyp för sändning som beräknas från detta försäljningsdokument. Detta fält visas bara när basdokumenttyp är försäljningsbeställning. C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Dokument är nummerkontrollerat Dokumentet har ett sekvensnummer Dokumentnummerkontroll innebär att dokumentet har ett sekvensnummer. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Dokumentsekvens Dokumentsekvensen definierar hur dokumentet numreras Dokumentsekvensen definierar hur dokumentet numreras för denna dokumenttyp. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Pick/QA Confirmation Require Pick or QA Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Require Ship or Receipt Confirmation before processing The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Difference Document Document type for generating in dispute Shipments If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit På väg Varorna är på väg Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Create Counter Document Create Counter Document If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Default Counter Document The document type is the default counter document type When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.

This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships.

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Dokumentkopior Antal kopior att skriva ut Dokumentkopior visar antal kopior av varje dokument som ska skapas. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer




TAB: Översättning

Beskrivning: Översättning


Hjälp Översättningsfliken definierar en dokumenttyp i ett alternativt språk.


Fil:Dokumenttyp - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png




namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.