Bank (Fönster ID-158)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Bank

Beskrivning: Underhåll bankinformation

Hjälp: Bankfönstret används för att definiera banker och konton som är knutna till en organisation eller affärspartner.TAB: Bank

Beskrivning: Underhåll bank


Hjälp Bankfliken definierar en bank som används av organisationen eller av en affärspartner. Varje bank får ett identifierande namn, adress, Routing No och Swift Code.


Fil:Bank - Bank - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Egen bank Bank för denna organisation Fältet egen bank visar om denna bank är för den här organisation eller är en bank för en affärspartner. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code SWIFT kod SWIFT kod (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) SWIFT koden pekar ut en bank (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Konto

Beskrivning: Underhåll bankkonto


Hjälp Kontofliken används för att definiera ett eller flera konton för en bank. Varje konto har ett unikt kontonummer och en specifik valuta.


Fil:Bank - Konto - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Bank Bank Bank är en unik nyckel till en bank för denna organisation eller för en affärspartner som gör affärer med denna organisation. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN Services null null BBAN
character varying(40)
String
IBAN Försäljningsstandarspris null null IBAN
character varying(40)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Bankkontotyp Bankkontotyp Bankkontotyp visar typ av konto (t ex sparkonto, checkkonto) BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Kreditgräns Kreditgränsen på kontot Visar kreditgränsen som tillåts på detta konto. CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Bokfört saldo Bokfört saldo Nuvarande balans på detta konto. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Bankkontodokument

Beskrivning: Underhåll bankkontodokument


Hjälp På den här fliken definieras vilka dokument som används för bankkontot. Dokument(serie)nummer för check- och övriga betalningar definieras, liksom format.


Fil:Bank - Bankkontodokument - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Bank Account Document Bankkontodokument Checkar, överföringar, m m Bankkontodokument som du skapar eller håller reda på. C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Nästa Nästa nummer att använda Nästa nummer att använda för detta dokument. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Checkutskriftsformat Utskriftsformat för att skriva ut checkar Definiera ett checkutskriftsformat för att kunna skriva ut dokument. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

Beskrivning: Maintain Bank Account Payment Processors


Hjälp null


Fil:Bank - Bank Account Processor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Betalningsmotor Betalningstjänst för elektroniska betalningar Betalningstjänst för elektroniska betalningar. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Inläsning av bankkontoutdrag

Beskrivning: Definition av inläsningsformat för bankkontoutdrag (SWIFT, OFX)


Hjälp Definitionen av inläsningsformatet ger parametrarna för att läsa in elektroniska bankkontoutdrag som SWIFT (MT940) eller OFX. De nödvändiga parametrarna är beroende av den verkliga inläsningsklassen.


Fil:Bank - Inläsning av bankkontoutdrag - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Bank Statement Loader Bankkontoutdragsladdare Definition för bankkontoutdragsladdare (SWIFT, OFX) Bankkontoutdrag: parameterdefinition för att ladda EFT-format (=elektronisk filöverföring) som t ex SWIFT (MT940) eller OFX. C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID Bank-id Finansiella institutionen/bankens identitet Beroende av vilket elektroniskt format som används kan identitet för finansiell institution krävas. FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID Bankkontorsnyckel Bankkontorsnyckel En bankkontorsnyckel kan behöva anges. BranchID
character varying(20)
String
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN-kod PIN-kodsnummer Numret som utgör själva PIN-koden. (PIN = Personal Identification Number) PIN
character varying(20)
String
User ID Användarid Användarid Användarid pekar ut en användare och användarens åtkomst och behörigheter. UserID
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(60)
String
Host Address Serveradress Värddatoradress URL eller DNS till betalningstjänsten Värddatoradress är en URL eller DNS till betalningstjänsten. HostAddress
character varying(60)
String
Host port Serverport Värddatorport identifierar betalningstjänsten Värddatorport identifierar en port till betalningstjänsten. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Proxy-adress Adressen för din proxy-värddator Proxy-adressen måste anges om du ska passera genom en brandvägg för att komma till elektronisk betalningsvärddator. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy-port Proxy-port på värddatorn Proxy-port är porten som används av proxy-värddatorn. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy-inloggningsid Inloggningsid till proxy-värddatorn Proxy-inloggningsid är inloggningsid till proxy-värddatorn. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Proxy-lösenord Lösenordet till proxy-värddatorn Proxy-lösenord är lösenordet till proxy-värddatorn ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name Filnamn Namnet på lokal fil - alternativt lagringsställe/URL Filens namn i det lokala katalogutrymmet - alternativt lagringsställe/URL (file://..., http://..., ftp://...). FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Transaktionsmottagningsklass Namnet på den klass som ansvarar för att ta emot banktransaktioner Namnet på den klass som implementerar gränssnittet för mottagande av banktransaktioner org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface. StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Datumformat Datumformat som används i inmatningsformat Datumformatet visas, men behöver ibland ändras. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Bokföring

Beskrivning: Underhåll bokföringsdata


Hjälp Bokföringsfliken används för att definiera vilka konton som används för transaktioner med den här banken.


Fil:Bank - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Banktillgång Kassa/bank Konto för att registrera ändringar i balansen i detta bankkonto. B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Bank i transit Bank i transitkonto Bank i transitkonto är kontot där man registrerar medel som är i transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Ej allokerad kassabetalning Konto för ej avstämd kassa Kassainbetalningar ej matchade mot faktura. B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Utbetalningar Konto för utbetalningar på väg null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Ränteutgifter Ränteutgiftskonto Konto där ränteutgifter registreras till denna bank. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Ränteintäkter Bankränteintäktskonto Konto där ränteintäkter registreras från denna bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.