Importera produkter (Fönster ID-247)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera produkter

Beskrivning: Improtera produkter

Hjälp: Fönstret Importera produkter är en mellanlagringstabell att använda när data importeras utifrån till systemet. Om Bearbeta-knappen väljs kommer de anvisade posterna att antingen läggas till eller ändras.TAB: Importera produkter

Beskrivning: Importera produkter


Hjälp Innan Adempiere importerar, kontrolleras måttenhet (standardenhet om annat ej angivits), produktkategori (standard om annat ej angivits), affärspartner, valuta (bokföringsvalutan väljs standardmässigt om annat ej angivits), produkttyp (bara varor och tjänster), att EAN-koden är unik, nyckel samt leverantörsproduktnummrets unikhet och existens.
Om EAN-kod, nyckel och leverantörsproduktnummer matchar (i nämnd ordning) försöker Adempiere mappa till befintliga produkter. Om den importerade posten kan matchas, kommer produktfältvärden bara att skrivas över om det korresponderande importfältet är explicit definierat. Exempel: Produktkategorin skrivs bara över om detta explicit angivits i importinstruktionerna.


Fil:Importera produkter - Importera produkter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Product Importera produkter Importera varor eller tjänster null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
UOM Code EDI kod EDI kod (Elektronic Data Interchange) EDI kod visar EDI X12 kod, data element 355 (enhet eller måttenhet) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key Produktkategori id null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1)
List
Classification Klassificering Klassificering för gruppering Klassificering kan användas för att gruppera produkter. Classification
character(1)
String
Volume Volym Produktens volym Volym är volymen av en produkt i angiven måttenhet Volume
numeric
Amount
Weight Vikt Produktens vikt Vikten visar hur mycket en produkt väger. Weight
numeric
Amount
Shelf Width Hyllbredd Den hyllbredd som krävs för denna produkt Hyllbredden är bredd som krävs för att denna produkt ska få plats ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Hyllhöjd Hyllhöjden som krävs för denna produkt Hyllhöjden är den hyllhöjd som krävs för att den här produkten ska få plats ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth Hylldjup Hylljup som krävs för denna produkt Hylldjup är det hylldjup som krävs för att den här produkten ska få plats ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Antal per pall Antal enheter som ryms på en pall Antal enheter som ryms på en pall UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL till beskrivning URL till beskrivning null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price Inköpsorderpris Pris baserat på inköpsorder Inköpsorderpris är pris baserat på inköpsordern. PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royaltybelopp (inkluderade) Royalty belopp för upphovsrätt, o.s.v. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective Giltighetsstartdatum för pris Planerat giltighetsstartdatum för detta pris Effective Date of Price Giltighetsstartdatum för pris är det planerade giltighetsstartdatumet för detta pris. Detta tillåter dig att ange framtida priser för en produkt som ska börja gälla vid lämpligt tidpunkt i framtiden. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key Leverantörs art. nummer Leverantörs artikelnummer Leverantörsproduktnummer är numret som leverantören använder för att identifiera produkten. VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category Leverantörs kategori Produktkategori hos leverantör Leverantörskategori är kategorin som används av leverantören för denna produkt. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Tillverkare Produktens tillverkare Produktens tillverkare anges när denna är annan än affärspartner/leverantör. Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty Minorderkvantitet Minsta tillåtna beställningsantal i aktuell måttenhet Minorderkvantitet är det minsta beställningsbara antalet av denna produkt. Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty Antal/orderförpackning Antal exemplar, i aktuell enhet, som finns i en (1) orderförpackning Antal/orderförpackning anger antalet exemplar av produkten som en orderförpackning innehåller. Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order Kostnad per order Fast kostnad per order Fast kostnad per order är tilläggsavgiften för varje order av denna produkt. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time Utlovad leveranstid Utlovat antal dagar mellan order och leverans Utlovat antal dagar mellan order och leverans. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products Importera produkt Importerar produkter från en fil till applikationen Konverterar in en fil i givet format med produkter till applikationen. Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.