Betalningsvillkor (Fönster ID-141)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Betalningsvillkor

Beskrivning: Underhåll betalningsvillkor

Hjälp: I det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften.TAB: Betalningsvillkor

Beskrivning: Definiera betalningsvillkor


Hjälp Fliken Betalningsvillkor definierar de olika betalningsvillkor som organisationens affärspartners erbjuds för betalning av fakturor samt även de villkor som leverantörerna erbjuder vid betalning av organisationens fakturor. För en standardfaktura skrivs betalningsvillkorets namn och en notering ut på själva dokumentet.


Fil:Betalningsvillkor - Betalningsvillkor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Fast förfallodatum Förfallodatumet infaller på en bestämd dag i månaden Fast förfallodatum innebär att fakturor med detta betalningssätt har förfallodatum på en bestämd dag i månaden. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery Efter leverans Förväntas efter leverans istället för efter fakturering Betalningen förväntas efter leverans istället för efter fakturering. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Nästa affärsdag Betalning förfaller på nästa arbetsdag Betalning förfaller på nästa arbetsdag efter fakturering eller leverans. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Fast månadsdag Dag i månad som fakturor förfaller Fast månadsdag visar den dag i månaden som fakturor förfaller. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Fast månadsstängning Sista datum fakturan får ha för att inkluderas i nuvarande förfallodatum Fast månadsstängning visar sista datum fakturan får ha för att inkluderas i nuvarande förfallodatum. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Fast månadsförfallodatum Antal månader (0=samma månad, 1=nästa månad) Number of months (0=same, 1=following) Fast månadsförfallodatum visar antal månader från den nuvarande månaden till månaden förfallodatumet ligger i. Noll betyder samma månad, 1 betyder nästa månad. Detta fält visas enbart om kryssrutan fast förfallodatum väljs. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Nettodagar Antal dagar för betalningsnetto Nettodagar talar om hur många dagar efter faktureringsdatum som fakturan förfaller till betalning. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Nettodag Dag då fakturanetto skall betalas När förfallodag definierats, skrivs det relativa nettodagsantalet över och ersätts med den förfallodag som valts. NetDay
character(1)
List
Discount Days Rabattdagar Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabattsats i % Rabattsats i procent Rabattsats i procent. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Rabattdagar 2 Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla. DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Rabattsats 2 i % Rabattsats 2 i procent Rabattsats 2 i procent. Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Uppskovsdagar Antal dagar efter förfallodatum till påminnelseavisering Uppskovsdagar är antal dagar efter förfallodatum till att påminnelse skickas ut. Detta fält visas enbart om kryssrutan för påminnelser är vald. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Validera Stäm av betalningsvillkor och betalschema null Processing
character(1)
Button
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Betalningsvillkor - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Schema

Beskrivning: Betalningsschema


Hjälp null


Fil:Betalningsvillkor - Schema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Procentandel Procent av hela beloppet Procentandel av ett belopp (upp till 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Nettodagar Antal dagar för betalningsnetto Nettodagar talar om hur många dagar efter faktureringsdatum som fakturan förfaller till betalning. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Rabattdagar Antal dagar från faktureringsdatum för att rabatten ska gälla Antal dagar från faktureringsdatum då betalningen ska mottas för att rabatten ska gälla. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabattsats i % Rabattsats i procent Rabattsats i procent. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.