Urval för betalning (Fönster ID-206)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Urval för betalning

Beskrivning: Välj fakturor att betala

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att välja och bearbeta de fakturor du vill betala. (a) Du kan skapa ett urval av betalningar manuellt eller göra ett urval baserat på givna faktorer. Du kan ändra beloppet som ska betalas eller ta bort de fakturor du inte vill betala. (b) Om du är nöjd med urvalet, så skapar du betalningarna.


(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/ExportTAB: Betalningsval

Beskrivning: Definiera betalning


Hjälp Fliken Välj betalning anger bankkonto och datum för de betalningar som skall göras. Det går även att skapa betalningar här.


Fil:Urval för betalning - Betalningsval - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Payment Selection Utbetalningar Utbetalningar Gör/förbered utbetalningar. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Betaldatum Datum då betalning gjordes Betalningsdatum är det datum betalningen gjordes. PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Totalsumma Totalsumma Totalsumman är dokumentets totalsumma TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Skapa från... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Skapa betalning null null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Faktura till betalning

Beskrivning: Faktura till betalning


Hjälp Fliken Faktura till betalning definierar de enskilda leverantörsfakturorna som en organisation betalar vid den här betalningen.


Fil:Urval för betalning - Faktura till betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Utbetalningar Utbetalningar Gör/förbered utbetalningar. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Öppet saldo Belopp i öppen post null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Skillnad null null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Utbetalning check Utbetalning check null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Genererad betalning

Beskrivning: Visa genererade betalningar efter att betalningarna skapats


Hjälp null


Fil:Urval för betalning - Genererad betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Utbetalningar Utbetalningar Gör/förbered utbetalningar. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Inbetalning Inbetalning null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.