Importera affärspartner (Fönster ID-172)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera affärspartner

Beskrivning: Importera affärspartner

Hjälp: Importera affärspartner är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna affärspartners att endera skapas eller uppdateras.TAB: Importera affärspartner

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Importera affärspartner - Importera affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Business Partner Importera affärspartner null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Name 2 Namn 2 Ytterligare namn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standardindustrikod eller en senare version NAIC- http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS/SIC är koder som gäller för denna affärspartner. Se http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS
character(6)
String
Tax ID Org nr persons-/organisations- nummer Denna enhets persons-/organisations- nummer TaxID
character varying(20)
String
Group Key Gruppnyckel Affärspartner gruppnyckel null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Adress 1 Adress till denna plats Adress 1 visar adressen till en enhets plats. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adress 2 Adress 2 till denna plats Adress 2 ger utökade möjligheter till information om en enhet, t ex kan det vara en byggnadsplats eller ett lägenhetsnummer. Address2
character varying(60)
String
ZIP Postnummer Postnummer Postnummerfältet är postnumret för denna enhets adress. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip Ytterligare postnummer Ytterligare postnummer gäller där det finns två postnummer Ytterligare postnummer gäller där det finns två postnummer. I USA kan man ha både ett vanligt postnummer och ytterligare ett postnummer. Postal_Add
character varying(10)
String
City Stad Visar en stad Stad är en unik stad i detta land eller område. City
character varying(60)
String
Region Region Namnet på ett området eller en region Namnet på ett området eller en region som kan skrivas ut på dokument RegionName
character varying(60)
String
Region Region En geografisk region En unik geografisk region i ett land. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Landkod Tre stora bokstäver, ISO landkod enligt ISO 3166-1 ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html För detaljer, se - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html eller - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Titel Identifierare för denna enhet Identifiering för denna enhet. Title
character varying(40)
String
Contact Name Kontaktnamn Affärspartner kontaktnamn null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Kontaktbeskrivning Beskrivning av kontakt null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Kommentar Kommentar eller ytterligare information Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information. Comments
character varying(2000)
Text
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
Birthday Födelsedag Födelsedag eller årsdag Födelsedag eller årsdag Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(20)
String
Interest Area Interest Area Name of the Interest Area Name of the Interest Area of the user InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Intresseområde Intresseområde eller ämne Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting Hälsningsfras kontaktperson Hälsningsfras till kontaktpersonen hos affärspartner null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Kund Är denna affärspartner en kund? Kryssruta kund styr om denna affärspartner är en kund eller inte? Om ikryssat, visas ytterligare fält för att beskriva kunden bättre. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Anställd Visar om denna affärspartner är anställd Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Leverantör Visar om en affärspartner är en leverantör Kryssrutan för Leverantör visar om en affärspartner är just en leverantör. Om rutan är ikryssad, kommer ytterligare fält att visas för kompletterande uppgifter. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Importera affärspartners Importera affärspartners null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.