Performance Color Schema (Fönster ID-364)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Performance Color Schema

Beskrivning: Maintain Performance Color Schema

Hjälp: Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).TAB: Color Schema

Beskrivning: Performance Color Schema


Hjälp Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).


Fil:Performance Color Schema - Color Schema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mark 1 Percent Mark 1 Percent Percentage up to this color is used Example 50 - i.e. below 50% this color is used Mark1Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 1 Color 1 First color used null AD_PrintColor1_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 2 Percent Mark 2 Percent Percentage up to this color is used Example 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80% Mark2Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 2 Color 2 Second color used null AD_PrintColor2_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 3 Percent Mark 3 Percent Percentage up to this color is used Example 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100% Mark3Percent
numeric(10)
Integer
Color 3 Color 3 Third color used null AD_PrintColor3_ID
numeric(10)
Table
Mark 4 Percent Mark 4 Percent Percentage up to this color is used Example 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100% Mark4Percent
numeric(10)
Integer
Color 4 Color 4 Forth color used null AD_PrintColor4_ID
numeric(10)
Table
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.