Konteringsmotor (Fönster ID-311)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Konteringsmotor

Beskrivning: Maintain Accounting Processor and Logs

Hjälp: Accounting Processor/Server Parameters and LogsTAB: Accounting Processor

Beskrivning: Maintain Accounting Processor/Server Parameters


Hjälp Accounting Processor/Server Parameters. If no account schema is selected, all accounting schema are processed. If no transaction table is selected, accounting for all transaction is created.


Fil:Konteringsmotor - Accounting Processor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Nästa beräkningsdatum Datum då processen ska beräknas Nästa datum då processen ska beräknas. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Log

Beskrivning: Result of the execution of the Accounting Processor


Hjälp Result of the execution of the Accounting Processor


Fil:Konteringsmotor - Log - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Processor Bokföringsmotor Accounting Processor/Server Parameters Accounting Processor/Server Parameters C_AcctProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occured in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Referens Källans dokumentnummer Referens är källans dokumentnummer Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.