Utskrift av tabell (Fönster ID-243)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utskrift av tabell

Beskrivning: Definiera utskrift av tabellformat

Hjälp: Utskriften av tabellformatet låter dig definiera hur tabellhuvud etc skrivs ut.TAB: Utskriftsformat tabell

Beskrivning: Definiera rapporttabellformat


Hjälp Under Utskriftsformat tabell kan man definiera hur tabellhuvud etc. skrivs ut. Om posterna lämnas tomma kommer standardfärger och -typsnitt att användas:
Typsnitten baseras på de typsnitt som används i rapporten; sidhuvud och tabellhuvud görs i fetstil, typsnitt i sökfunktionen är fetstild och kursiverad, sidfotstypsnittet är två punkter mindre och parametertypsnittet är kursiverat.


Fil:Utskrift av tabell - Utskriftsformat tabell - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Row Color Kolumnrubrik förgrundsfärg Förgrundsfärg till kolumnrubrik i tabell Förgrundsfärg till kolumnrubrik i tabell. HdrTextFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row BG Color Kolumnrubrik bakgrundsfärg Bakgrundsfärg till kolumnrubrik Bakgrundsfärg till kolumnrubrik i tabell. HdrTextBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row Font Teckensnitt till kolumnrubrik Teckensnitt till kolumnrubrik Teckensnitt till kolumnrubrik i tabell. Hdr_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Multi Line Header Multi Line Header Print column headers on mutliple lines if necessary. If selected, column header text will wrap onto the next line -- otherwise the text will be truncated. IsMultiLineHeader
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Header Lines Visa kolumnrubriklinjer Visa linjer över/under kolumnrubriklinje En linje visas över och under kolumnrubrik. IsPaintHeaderLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Line Color Kolumnrubrik linjefärg Linjefärg på kolumnrubrik i tabell Färg på linje på kolumnrubrik i tabell. HdrLine_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Stroke Type Typ av kolumnrubrik Linjetyp på kolumnrubrik Typ av kolumnrubrik överstrykning som skrivs ut. HdrStrokeType
character(1)
List
Header Stroke Kolumnrubrik överstrykning Bredd/tjocklek på kolumnrubrik Bredd (linjetjocklek) på kolumnrubrik mäts i punkter. HdrStroke
numeric
Number
Paint Vertical Lines Visa lodräta linjer Visa lodräta linjer Visa lodräta tabellinjer. IsPaintVLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Horizontal Lines Visa vågräta linjer Visa vågräta linjer Visa vågräta tabellinjer. IsPaintHLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Boundary Lines Visa gränslinjer Visa gränslinjer runt tabellen Visa gränslinjer runt om tabellen. IsPaintBoundaryLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line Color Linjefärg Färg på linje i tabell null Line_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Line Stroke Type Linjetyp Typ av linje Typ av linje som skrivs ut. LineStrokeType
character(1)
List
Line Stroke Linje Linjebredd Linjens bredd/tjockleck angiven i punkter. LineStroke
numeric
Number
Print Function Symbols Skriv ut funktionssymboler Skriv ut funktionssymboler (summa, genomsnitt, räkna) istället för namn på funktion Skriv ut funktionssymboler (matematiska symboler) istället för namn på funktioner. IsPrintFunctionSymbols
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Color Förgrundsfärg på funktion Förgrundsfärg på funktion Förgrundsfärg på en funktionsrad. FunctFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function BG Color Bakgrundsfärg på funktion Bakgrundsfärg på funktion Bakgrundsfärg på en funktionsrad. FunctBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function Font Teckensnitt på funktion Teckensnitt på funktion Teckensnitt på en funktionsrad. Funct_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Image attached Bild bifogad Bild som ska skrivas ut bifogas posten Bild som ska skrivas ut bifogas posten och sparas i databasen som en bilaga till denna post.Bildformat kan vara gif, jpeg, eller png. ImageIsAttached
character(1)
Yes-No
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.