Kolli (Fönster ID-319)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kolli

Beskrivning: Hantera kollin

Hjälp: A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.TAB: Package

Beskrivning: Shipment Package


Hjälp A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.


Fil:Kolli - Package - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship Date Leveransdatum Leveransdatum/tid Faktiskt leveransdatum/tid för leverans (avhämtning) ShipDate
timestamp without time zone
Date
Tracking Info Tracking Info null null TrackingInfo
character varying(255)
String
Date received Mottagningsdatum Datum en produkt tas emot Mottagningsdatum är datum en produkt tas emot. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Info Received Info Received Information of the receipt of the package (acknowledgement) null ReceivedInfo
character varying(255)
String
TAB: Package Line

Beskrivning: The detail content of the Package


Hjälp Link to the shipment line


Fil:Kolli - Package Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Package Line Kolliinnehåll The detail content of the Package Link to the shipment line M_PackageLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Kolli Kolli i sändning A Shipment can have one or more Packages. A Package may be individually tracked. M_Package_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.