Fakturaschema (Fönster ID-147)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Fakturaschema

Beskrivning: Underhåll schema för automatisk samfakturering

Hjälp: Samfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden.TAB: Fakturering

Beskrivning: Fastställ faktureringsschema


Hjälp Fliken Fakturering fastställer hur ofta batchfakturor kommer att genereras för en affärspartner.


Fil:Fakturaschema - Fakturering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Invoice Schedule Fakturaschema Schema för att beräkna fakturor Fakturaschema visar frekvensen för att beräkna fakturor. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Limit Beloppsgräns Skicka fakturor bara om beloppet överstiger gränsen Visar om fakturor skickas ut om de är under den angivna gränsen. IsAmount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric
Amount
Invoice Frequency Fakturafrekvens Hur ofta fakturor skapas Fakturafrekvens visar hur ofta fakturor skapas för en affärspartner. InvoiceFrequency
character(1) NOT NULL
List
Invoice on even weeks Fakturering vid jämna veckor Skicka fakturor vid jämna veckor Fakturering vid jämna veckor betyder att fakturor skickas ut när det är jämna veckor. EvenInvoiceWeek
character(1)
Yes-No
Invoice Week Day Fakturaveckodag Dag då fakturor skapas Fakturaveckodag är den veckodag då fakturor skapas. InvoiceWeekDay
character(1)
List
Invoice weekday cutoff Sista dag för att ingå i faktura Sista dag för leverans att ingå i faktura Visar senaste veckodag för att en leverans ska ingå i nuvarande faktura. InvoiceWeekDayCutoff
character(1)
List
Invoice Day Fakturadag Dag då faktura skapas Fakturadag är den dag faktura skapas. Om faktura skapas två gånger per månad sker andra gången 15 dagar efter denna dag. InvoiceDay
numeric(10)
Integer
Invoice day cut-off Sista dag för att ingå i faktura Sista dag för leverans att ingå i faktura Visar sista dag i månaden för att en leverans ska ingå i nuvarande faktura. Om exempelvis faktureringen görs den första dagen i månaden, så kan brytdatumet vara den 25:e i månaden före. En leverans den 24:e maj kommer i så fall att ingå i fakturan som skickas den 1 juni, men en leverans den 26:e maj kommer istället att ingå i fakturan som skickas den 1 juli. InvoiceDayCutoff
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.