System Issue Report (Fönster ID-363)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: System Issue Report

Beskrivning: Automatically created or manually entered System Issue Reports

Hjälp: System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.TAB: System Issue

Beskrivning: Automatically created or manually entered System Issue Reporting


Hjälp System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.


Fil:System Issue Report - System Issue - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Release No Internt releasenummer null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Version Version av tabellens definition Version är versionen av tabellens definition Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Source Issue Source Source of the Issue IssueSource
character(1)
List
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Särskilt fönster Särskilt fönster Särskilt fönsterfält pekar ut ett särskilt fönster i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Issue Summary Issue Summary null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproducible Problem can re reproduced in Gardenworld The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Kommentar Kommentar eller ytterligare information Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information. Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Source Method Source Method Name null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Source Class Source Class Name null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Line Line No null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Error Trace System Error Trace Java Trace Info ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Response Text Request Response Text Text block to be copied into request response text ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Known Issue Known Issue null R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Request Document No Adempiere Request Document No null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Ärende Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Issue Project Implementation Projects null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail E-post till ansvarig E-post till systemansvarig E-mail till användare som är systemansvarig (registrerad i web-butiken) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Issue System System creating the issue null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser IssueUser User who reported issues null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address Address of DB Server Address of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Local Host Local Host Info null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Fjärrvärddator null null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Fjärradress Alternativ eller extern adress Fjärradress är en alternativ eller extern adress. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Operating System Operating System Info null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Java Version Info null JavaInfo
character varying(255)
String
Database Database Database Information null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Report or Update Issue Report Issue to Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.