Asset Revaluation Processing (Fönster ID-53044)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Asset Revaluation Processing

Beskrivning: Process Revaluation of Assets

Hjälp: This window allows you to select and process what assets are revaluedTAB: Revaluation Entry

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Asset Revaluation Processing - Revaluation Entry - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(510) NOT NULL
String
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3) NOT NULL
List
Reval. Effective Date Reval. Effective Date null null A_Reval_Effective_Date
character varying(2) NOT NULL
List
Reval. Multiplier Reval. Multiplier null null A_Reval_Multiplier
character varying(3) NOT NULL
List
Rev. Code Rev. Code null null A_Rev_Code
character varying(3) NOT NULL
List
Effective Date Effective Date null null A_Effective_Date
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Process Now Starta process null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.