Varning (Fönster ID-276)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Varning

Beskrivning: Adempiere-varning

Hjälp: Adempiere-varningar gör det möjligt för dig att definiera systemförhållanden du vill övervaka.TAB: Varning

Beskrivning: Adempierevarning


Hjälp Adempieres varningar gör det möjligt att definiera systemtillstånd som skall resultera i en varning.


Fil:Varning - Varning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Processor Alert Processor Alert Processor/Server Parameter Alert Processor/Server Parameter AD_AlertProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Enforce Client Security Enforce Client Security Skicka varningar till mottagare endast om klientsäkerhetsreglerna till rollen tillåter detta null EnforceClientSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce Role Security Upprätthåll rollsäkerhet Skicka varningar till mottagare endast om datasäkerhetsreglerna till rollen tillåter detta null EnforceRoleSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Subject Innehåll i varningsmeddelande Innehåll i varningsmeddelande Innehållet i varningsmeddelandet som sänds med e-post. AlertSubject
character varying(60) NOT NULL
String
Alert Message Varningsmeddelande Varningsmeddelande Varningsmeddelande som sänds med E-post. AlertMessage
character varying(2000) NOT NULL
Text
TAB: Varningsregel

Beskrivning: Definition av varningselementet


Hjälp null


Fil:Varning - Varningsregel - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Varning Adempierevarning Med Adempierevarning kan du definiera systemtillstånd du vill bli uppmärksammad på. AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Error Msg Felmeddelande null null ErrorMsg
character varying(2000)
Text
Pre Processing Aktivitet SQL grupprocess Process av en grupp (inte rad för rad) null PreProcessing
character varying(2000)
Text
Sql SELECT SQL SELECT sats SQL SELECT sats SQL SELECT sats är en SQL SELECT sats som används för att välja posten för en mått beräkning SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Sql FROM From Clause SQL FROM clause null FromClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE SQL Where sats Sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. SQL Where sats är en sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. WhereClause
character varying(2000)
Text
Other SQL Clause Other Clause Other SQL Clause Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. OtherClause
character varying(2000)
Text
Post Processing Aktivitet SQL radprocess Process rad för rad (inte grupprocess) null PostProcessing
character varying(2000)
Text
TAB: Varningsmottagare

Beskrivning: Mottagare av varning/larm


Hjälp null


Fil:Varning - Varningsmottagare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Alert Recipient Alert Recipient Recipient of the Alert Notification You can send the notifications to users or roles AD_AlertRecipient_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Varning Adempierevarning Med Adempierevarning kan du definiera systemtillstånd du vill bli uppmärksammad på. AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.