Access Audit (Fönster ID-326)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Access Audit

Beskrivning: Log of Access to data or resources

Hjälp: Logging needs to be explicitly enabled / written.TAB: Access Audit

Beskrivning: Log of Access to data or resources


Hjälp Logging needs to be explicitly enabled / written.


Fil:Access Audit - Access Audit - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Access Log Access Log Log of Access to the System null AD_AccessLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10)
Button
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Search
Remote Addr Fjärradress Alternativ eller extern adress Fjärradress är en alternativ eller extern adress. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Fjärrvärddator null null Remote_Host
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Reply Reply Reply or Answer null Reply
character varying(2000)
Text
TAB: Access Audit

Beskrivning: Log of Access to data or resources


Hjälp Logging needs to be explicitly enabled / written.


Fil:Access Audit - Access Audit - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.