Ärendeprocess (Fönster ID-203)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Ärendeprocess

Beskrivning: Definiera ärendeprocesser

Hjälp: Ärendeprocessen gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa.TAB: Bearbeta förfrågan

Beskrivning: Bearbeta förfrågan


Hjälp Fliken Bearbeta förfrågan gör det möjligt att ange vilka bearbetningar som skall göras, hur ofta och när. Om ingen annan användare än arbetsledare finns tillgänglig kommer uppgifterna att tilldelas arbetsledaren.


Fil:Ärendeprocess - Bearbeta förfrågan - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert after Days Due Påminn efter antal förfallodagar Skicka påminnelse via e-post efter ett visst antal dagars försening (0=inga varningar) Skicka en e-postpåminnelse efter förfallodatum. Om fältet är noll, skicka ingen påminnelse. OverdueAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Reminder Days Reminder Days Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document When a document is due ot too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders.

The Remind Days are the days when the next email reminder is sent.

RemindDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Escalate after Days Due Eskalera efter antal förseningsdagar Eskalera till överordnad efter ett visst antal dagars försening Problemet lyfts upp till överordnad efter ett visst antal dagars försening. OverdueAssignDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Inactivity Alert Days Inactivity Alert Days Send Alert when there is no activity after days (0= no alert) An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined. InactivityAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Nästa beräkningsdatum Datum då processen ska beräknas Nästa datum då processen ska beräknas. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Skicka till

Beskrivning: Skicka förfrågan till


Hjälp Definiera sökterms/nyckelordssekvens och vem en webb- eller brevförfrågan ska skickas till.


Fil:Ärendeprocess - Skicka till - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Request Routing Ärendehänvisning Automatisk hänvisning av förfrågningar null R_RequestProcessor_Route_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Ärendeprocessid null null R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Keyword Sökterm/nyckelord Icke skiftlägeskänslig sökterm/nyckelord Icke skiftlägeskänslig(t) sökterm/nyckelord att matcha mot. Om söktermen/nyckelordet består av två ord måste båda orden ingå i det begrepp man letar efter. Keyword
character varying(60)
String
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Log

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Ärendeprocess - Log - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Ärendeprocessid null null R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occured in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Referens Källans dokumentnummer Referens är källans dokumentnummer Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.