Payment Processor (Fönster ID-200015)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Payment Processor

Beskrivning: null

Hjälp: nullTAB: Payment Processor

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Payment Processor - Payment Processor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Host Address Serveradress Värddatoradress URL eller DNS till betalningstjänsten Värddatoradress är en URL eller DNS till betalningstjänsten. HostAddress
character varying(60)
String
Host port Serverport Värddatorport identifierar betalningstjänsten Värddatorport identifierar en port till betalningstjänsten. HostPort
numeric(10)
Integer
Partner ID Partner-ID Partner-ID för betalningsberäkningen null PartnerID
character varying(60)
String
Vendor ID Leverantör ID Leverantörsidentitet för betalningstjänsten null VendorID
character varying(60)
String
User ID Användarid Användarid Användarid pekar ut en användare och användarens åtkomst och behörigheter. UserID
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(60)
String
Proxy address Proxy-adress Adressen för din proxy-värddator Proxy-adressen måste anges om du ska passera genom en brandvägg för att komma till elektronisk betalningsvärddator. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy-port Proxy-port på värddatorn Proxy-port är porten som används av proxy-värddatorn. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Proxy-inloggningsid Inloggningsid till proxy-värddatorn Proxy-inloggningsid är inloggningsid till proxy-värddatorn. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Proxy-lösenord Lösenordet till proxy-värddatorn Proxy-lösenord är lösenordet till proxy-värddatorn ProxyPassword
character varying(60)
String
Accept MasterCard Acceptera MasterCard kreditkort Acceptera MasterCard kreditkort Visar om Master Card kreditkort accepteras som betalning till detta konto AcceptMC
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Visa Acceptera Visa Acceptera Visa kreditkort Visar om Visa kreditkort accepteras som betalning till detta konto AcceptVisa
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept AMEX Acceptera AMEX Acceptera American Express kreditkort Visar om American Express kreditkort accepteras som betalning till detta konto AcceptAMEX
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Diners Acceptera Diners Acceptera Diners Club kreditkort Visar om Diners Club kreditkort accepteras som betalning till detta konto AcceptDiners
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Corporate Acceptera firmakort Acceptera firmakort Visar om firmakort accepteras som betalning till detta konto AcceptCorporate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Discover Acceptera Discover Acceptera Discover kreditkort Visar om Discover kreditkort accepteras som betalning till detta konto AcceptDiscover
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Deposit Acceptera elektroniska banktransaktioner Accept Direct Deposit (payee initiated) direktdeponering skicka pengar gör betalning Indicates if Direct Deposits (wire transfers, etc.) are accepted. Direct Deposits are initiated by the payee. AcceptDirectDeposit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Debit Acceptera direktdebitering Acceptera direktdebitering (initierad av leverantör) Acceptera direktdebiteringstransaktioner. Direktdebiteringar initieras av leverantören, som har tillstånd att dra pengar från den betalandes konto. AcceptDirectDebit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Electronic Check Acceptera elektronisk check Acceptera ECheck (Elektroniska Checkar) Visar om ECheckar accepteras som betalning till detta konto AcceptCheck
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept ATM Acceptera ATM Acceptera ATM (Automatic eller machine) kort Visar om bank ATM kort accepteras som betalning till detta konto AcceptATM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Minimum Amt Minimibelopp Minimibelopp i dokumentets valuta null MinimumAmt
numeric
Amount
Only Currency Only Currency Restrict accepting only this currency The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Require CreditCard Verification Code Kräver kreditkorts verifikationskod Kräver 3 eller 4 siffrig kreditkorts verifikationskod Kräver kreditkorts verifikationskod kryssruta innebär att bank kontot kräver en verifikationskod för kreditkorts transaktioner RequireVV
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Dokumentsekvens Definierar numreringssekvensen i dokument. AD_Sequence_ID
numeric(10)
Table
Payment Processor Class Betalningsmotor javaklass Betalningsmotor javaklass Betalningsberäkning javaklass är en javaklass (programmeringskod) som används för att beräkna betalningar. PayProcessorClass
character varying(60)
String
Commission % Provision Provision i procent Visar provisionen i procent. Commission
numeric NOT NULL
Number
Cost per transaction Kostnad per transaktion Fast kostnad per transaktion Fast tilläggsavgift för varje transaktion. CostPerTrx
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.