Import Price List (Fönster ID-53071)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Import Price List

Beskrivning: Import Price Lists

Hjälp: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

Beskrivning: Import Price Lists


Hjälp null


Fil:Import Price List - Import Price List - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Utpris ink skatt null null PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Försäljningsprislista Försäljningsprislista Visar om denna prislista används för försäljningstransaktioner. IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Upprätthåll gränspris Tillåt inte priser under gränspriset Att upprätthålla gränspris innebär att priser inte kan vara under prisgränsen i order. Fakturor kontrolleras inte. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Produktnyckel Skapa inventeringslista för enbart denna produkt null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Brytpunkt Startantal eller startbelopp för brytpunkten Startantal eller startbelopp för brytpunkten BreakValue
numeric
Number
UOM Code EDI kod EDI kod (Elektronic Data Interchange) EDI kod visar EDI X12 kod, data element 355 (enhet eller måttenhet) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.