Produkter per leverantör (Fönster ID-176)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Produkter per leverantör

Beskrivning: Visa/underhåll produkter per leverantör

Hjälp: Med fönstret för leverantörsprodukter går det att visa och underhålla alla produkter för en viss leverantör.TAB: Leverantör

Beskrivning: Leverantör


Hjälp Leverantörsfliken visar alla leverantörer. När en leverantör väljs kommer leverantörens samtliga produkter att visas.


Fil:Produkter per leverantör - Leverantör - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Öppen balans Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Produktdetaljer

Beskrivning: Produktdetaljer


Hjälp Fliken Produktdetaljer ger möjlighet att visa och underhålla samtliga produkter för vald leverantör.


Fil:Produkter per leverantör - Produktdetaljer - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Kvalitetsgrad Hur hög kvalitet hålle en leverantör (högre nummer = högre kvalitet) Kvalitetsgrad visar hur hög kvalitet en leverantör håller (högre nummer = högre kvalitet) QualityRating
numeric
Integer
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Nuvarande leverantör Använd denna leverantör för prissättning och varupåfyllning Nuvarande leverantör visar om priser används och produkter köps in från denna leverantör. IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Giltighetsstartdatum för pris Planerat giltighetsstartdatum för detta pris Effective Date of Price Giltighetsstartdatum för pris är det planerade giltighetsstartdatumet för detta pris. Detta tillåter dig att ange framtida priser för en produkt som ska börja gälla vid lämpligt tidpunkt i framtiden. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Inköpsorderpris Pris baserat på inköpsorder Inköpsorderpris är pris baserat på inköpsordern. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royaltybelopp (inkluderade) Royalty belopp för upphovsrätt, o.s.v. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Senaste inköpspris Priset på den senaste inköpsordern för denna produkt Pris som betalades för denna produkt på den senaste inköpsordern för denna produkt. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Senaste pris på faktura Pris på den senaste fakturan för denna produkt Senaste faktureringspris är priset som betalades på den senaste fakturan för denna produkt. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Minorderkvantitet Minsta tillåtna beställningsantal i aktuell måttenhet Minorderkvantitet är det minsta beställningsbara antalet av denna produkt. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Antal/orderförpackning Antal exemplar, i aktuell enhet, som finns i en (1) orderförpackning Antal/orderförpackning anger antalet exemplar av produkten som en orderförpackning innehåller. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Utlovad leveranstid Utlovat antal dagar mellan order och leverans Utlovat antal dagar mellan order och leverans. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Aktuellt leveransdatum Aktuella dagar mellan order och leverans Antal dagar mellan order och leverans. DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Kostnad per order Fast kostnad per order Fast kostnad per order är tilläggsavgiften för varje order av denna produkt. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Leverantörs art. nummer Leverantörs artikelnummer Leverantörsproduktnummer är numret som leverantören använder för att identifiera produkten. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Leverantörs kategori Produktkategori hos leverantör Leverantörskategori är kategorin som används av leverantören för denna produkt. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Tillverkare Produktens tillverkare Produktens tillverkare anges när denna är annan än affärspartner/leverantör. Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.