Återkommande (Fönster ID-266)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Återkommande

Beskrivning: Återkommande dokument

Hjälp: Skapa nytt dokument baserat på existerande dokument.TAB: Återkommande

Beskrivning: Återkommande dokument


Hjälp Underhåll återkommande dokument. Datum för nästa körning ger dokument (och bokföringsdatum) för dokument som skapas.


Fil:Återkommande - Återkommande - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Recurring Återkommande Identifierare till återkommande dokument Återkommande dokument C_Recurring_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Frequency Type Frekvenstyp Frekvens för processen Frekvenstyp används för att räkna ut datum för nästa process av händelse. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Frekvens Frekvens för att bearbeta händelser Frekvens används tillsammans med frekvenstyp för att räkna ut när händelser ska bearbetas. Om frekvenstyp exempelvis är satt till "veckovis" och frekvensen är 2, betyder det varannan vecka. Frequency
numeric(10)
Integer
Maximum Runs Maximalt antal upprepningar Maximalt antal upprepningar Maximalt antal dokument som kan skapas av den här processen. RunsMax
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date next run Nästa beräkningsdatum Datum då processen ska beräknas Nästa datum då processen ska beräknas. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
Recurring Type Återkommande händelsetyp Typ av dokument som ska genereras återkommande Typ av dokument som ska genereras. RecurringType
character(1) NOT NULL
List
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Remaining Runs Återstående upprepningar Antal återstående upprepningar Antal återstående dokument som kvartstår att skapas. RunsRemaining
numeric(10) NOT NULL
Integer
Start Process Starta process Starta återkommande/periodisk körning null Processing
character(1)
Button
TAB: Körning

Beskrivning: Återkommande dokumentkörningar


Hjälp Historik över återkommande generering av dokument.


Fil:Återkommande - Körning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Recurring Run Återkommande körning Återkommande dokumentkörning Historik till skapande av återkommande dokumentkörning. C_Recurring_Run_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Recurring Återkommande Identifierare till återkommande dokument Återkommande dokument C_Recurring_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.