My Profile (Fönster ID-53100)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: My Profile

Beskrivning: My user information

Hjälp: nullTAB: User Contact

Beskrivning: Maintain User or Business Partner Contact


Hjälp The User Tab defines the log in for Users who have access to the system. For application access, users need to have a role assigned.


Fil:My Profile - User Contact - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comments Kommentar Kommentar eller ytterligare information Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(1024)
String
Title Titel Identifierare för denna enhet Identifiering för denna enhet. Title
character varying(40)
String
User PIN User PIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Födelsedag Födelsedag eller årsdag Födelsedag eller årsdag Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID E-postanvändaridentitet Användaridentitet i e-postsystemet Användaridentitet i e-postsystemet brukar vara textsträngen som dyker upp före @ i e-postadressen. Krävs om e-postservern kräver verifikation för att kunna skicka e-post. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password E-postanvändarlösenord Lösenord till din e-postanvändaridentitet Krävs om e-postservern kräver verifikation för att kunna skicka e-post. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name Authorize via LDAP Authorize via LDAP (directory) services The user is authorized via LDAP. If LDAP authorization cannot be obtained, access is refused - the password is ignored for local access. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Senast kontaktad Datum då affärspartnern senast kontaktades Senaste kontaktad anger det datum då denna affärspartner senast kontaktades. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info E-postverifiering Verifiering av e-postadress Fältet innehåller det datum e-postadressen har blivit verifierad. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Senaste utfall Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen. LastResult
character varying(255)
String
TAB: User Mail

Beskrivning: Mail sent to the user


Hjälp Archive of mails sent to users


Fil:My Profile - User Mail - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Brevmall Textmall för att sända brev via posten Textmall för att sända brev via posten. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Meddelande-ID E-postmeddelande-ID SMTP meddelande-ID för spårbarhet MessageID
character varying(120)
String
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Mail Text Brevtext Text som används i [snigel]postmeddelande Brevtext avser den text som används i [snigelpost]brev. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Leveransbekräftelse E-post leveransbekräftelse null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Levererade null null IsDelivered
character(1)
List


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.