Ekonomiska rapporter (Fönster ID-216)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Ekonomiska rapporter

Beskrivning: Underhåll av ekonomiska rapporter

Hjälp: De ekonomiska rapporterna är en kombination av en samling kolumner och linjer.TAB: Ekonomisk rapport

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Ekonomiska rapporter - Ekonomisk rapport - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report Line Set Rapportradsgrupp null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Column Set Rapportkolumngrupp Grupp av kolumner som visas i en rapport Rapportkolumngrupp identifierar de kolumner som används i en rapport. PA_ReportColumnSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Cube Report Cube Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data. Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions.. PA_ReportCube_ID
numeric(10)
Table
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
List Sources Lista källkonton Lista källkonton för rapportrader Lista källkonton för valda summeringskonton. ListSources
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Transactions Lista transaktioner Lista rapportens transaktioner Lista de underliggande transaktionerna för respektive rapportrad. ListTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Report Skapa rapport Skapa redovisningsrapport (standardperiod är densamma som den aktiva) null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Report (Jasper) Create Report (Jasper) Create Financial Report (Jasper) The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. JasperProcessing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.