Etikett (Fönster ID-263)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Etikett

Beskrivning: Etikettformat

Hjälp: Underhåll etikettformat för utskrift.TAB: Etikett

Beskrivning: Skriv ut etikett


Hjälp Underhåll utskriftsformat för etiketter.


Fil:Etikett - Etikett - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Print Label Skriv ut etikett Etikettformat att skriva ut på Format för att skriva etiketter AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Label printer Etikettskrivare Etikettskrivardefinition null AD_LabelPrinter_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printer Name Skrivarnamn Namn på skrivaren Internt (Operativ systemets) namn på skrivaren. Motverka dock att skrivarnamnet är olika på olika klienter. Använd ett skrivarnamn som är giltigt för alla klienter (d v s en skrivare på en server).

Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standardskrivare vid inloggningen, denna kan också anges via standardvärden.

PrinterName
character varying(40)
String
Landscape Liggande Liggande null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Height Etiketthöjd Etikettens höjd Etikettens fysiska höjd. LabelHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label Width Etikettbredd Etiktettens bredd Etikettens fysiska bredd. LabelWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Rad

Beskrivning: Skriv ut etikettrad


Hjälp Underhåll etikettradsformat.


Fil:Etikett - Rad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Print Label Line Utskriftformat på en linje på en etikett Utskriftsformat på en linje på en etikett Format på linjen på en etikett. AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label Skriv ut etikett Etikettformat att skriva ut på Format för att skriva etiketter AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Format Type Typ av etikettformat Typ av etikettformat null LabelFormatType
character(1) NOT NULL
List
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60)
String
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
X Position X-position Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum. XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y-position Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum. YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label printer Function Etikettskrivarfunktion Etikettskrivarfunktion null AD_LabelPrinterFunction_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Översättning

Beskrivning: Översättning av utskrift av linjenamn


Hjälp Underhåll översättning för linjenamnformat.


Fil:Etikett - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label Line Utskriftformat på en linje på en etikett Utskriftsformat på en linje på en etikett Format på linjen på en etikett. AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.