Importera lager (Fönster ID-267)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera lager

Beskrivning: Importera lagertransaktioner

Hjälp: Validera och importera lagertransaktioner.TAB: Lager

Beskrivning: Importera lagersaldo


Hjälp Validera och importera lagertransaktioner. Lagerplatsen bestäms primärt av lagerplatsnyckeln, därefter av lagerlokal och X, Y, Z-fält.

En inventering skapas per lagerlokal och förflyttningsdatum. Fil:Importera lager - Lager - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Inventory Importera lagervärden Importera inventeringstransaktioner null I_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Inventeringsparametrar Parametrar för inventering Inventeringsparametrar pekar ut unika parametrar för inventering M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Dokumenttypsnamn Namn på dokumenttyp null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Warehouse Key Lagerlokals id Id för lagerlokalen Id för att identifiera lagerlokalen WarehouseValue
character varying(40)
String
Aisle (X) Gång (X) X dimension, d v s gång Gång eller X dimensionen är gången där en produkt befinner sig. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Fack (Y) Y dimension, dvs fack Fack eller Y dimension är facket där en produkt ligger. Y
character varying(60)
String
Level (Z) Nivå (Z) Z dimension, dvs Nivå Z dimensionen är nivån som en produkt lagras i Z
character varying(60)
String
Locator Key Lagerplatsnyckel Lagerplatsens nyckel null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(20)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(20)
String
Quantity book Bokfört antal Antalet av en produkt bokförd i systemet Bokfört antal är antalet av en produkt bokförd i systemet (skiljer sig kanske från verkligheten) QtyBook
numeric
Quantity
Quantity count Antal räknade Antalet av en produkt räknade i en inventering Antal räknade är antalet av en produkt räknade i en inventering (kan skilja sig från bokfört antal). QtyCount
numeric
Quantity
Internal Use Qty Inköpsprislisteversion null null QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Name Namn kontering Namn på kontering null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Current Cost Price Nuvarande kostnad Nuvarande kostnadspris null CurrentCostPrice
numeric
Amount
Import Inventory Importera lager Importera lager Parametrarna är standardvärden för "null" import data, skriver inte över existerande data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.