Egenskapslista (Fönster ID-256)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Egenskapslista

Beskrivning: Underhåll produkts egenskapslista

Hjälp: Definiera egenskapslistor för att lägga till nya egenskaper och värden till en produkt. Du måste definiera en egenskapslista om du vill ha möjlighet att spåra serienummer och sändning.TAB: Egenskapslista

Beskrivning: Underhåll egenskapslista


Hjälp Definiera produktegenskapslistor för att lägga till kompletterande engenskaper och värden för en produkt. En egenskapslista måste definieras för att kunna genomföra serie-, partinummer och datumspårning. Observera att garantitiden här avgör ett produktexemplars hyllivslängd efter tillverkning (produktens garantitid bestämmer kundservicedatum efter försäljning). Om egenskapslistan är obligatorisk måste ett produktexemplar väljas/skapas före leverans.


Fil:Egenskapslista - Egenskapslista - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Instansegenskap Produktegenskap är specifik för respektive instans (t ex serienummer, parti eller garantidatum) Med detta val har enstaka produkter denna egenskap, t ex serienummer, partinummer eller garantidatum. Utan detta val så har alla produkter denna egenskap, t ex färg=grön. IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Parti De enskilda produkterna har ett partinummer Till de enskilda produkterna går det att definiera ett partinummer. IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Parti obligatoriskt Det är obligatoriskt att ange partiinformation när en produkt skapas null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Partikontroll Produktpartikontroll Definition för att skapa partinummer för produkter M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Lot Char Start Overwrite Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Lot Char End Overwrite Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Serienummer Produkterna har serienummer Det går att definiera serienummer för individuella produkter. IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Obligatoriskt serienummer Det är obligatoriskt att ange ett serienummer när en ny produktenhet skapas null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Serienummerkontroll Kontroll av produktserienummer Definition för att skapa serienummer för produkter. M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Garantidatum Produkt har garantidatum eller förfallodatum Det går att definiera ett garantidatum eller förfallodatum för enskilda produkter. IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Obligatoriskt garantidatum Det är obligatoriskt att ange ett garantidatum när en ny produktenhet skapas null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Garantidagar Antal dagar produkten är garanterad eller tillgänglig Om värdet är noll, finns ingen begränsning för tillgänglighet eller garanti, annars beräknas garantidatum genom att addera garantidagar till leveransdatum. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Mandatory Type The specification of a Product Attribute Instance is mandatory null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Egenskapsanvändning

Beskrivning: Egenskaper som används i produktegenskapslistan


Hjälp Egenskaper och egenskapsvärden som används för produkten.


Fil:Egenskapslista - Egenskapsanvändning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Egenskapslista Produktegenskapslista Definiera listor med produktegenskaper för att kunna lägga till egenskaper och värden för produkten. En egenskapslista måste vara definierad för att serie- och partinummerspårning skall kunna göras. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Egenskap Produktegenskap Produktegenskap, t ex färg, storlek M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Exclude

Beskrivning: Exclude the ability to enter Attribute Sets


Hjälp Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


Fil:Egenskapslista - Exclude - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Egenskapslista Produktegenskapslista Definiera listor med produktegenskaper för att kunna lägga till egenskaper och värden för produkten. En egenskapslista måste vara definierad för att serie- och partinummerspårning skall kunna göras. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.