Importera valutakurs (Fönster ID-296)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera valutakurs

Beskrivning: Importera valutaväxlingskurs

Hjälp: Importera valutakurser är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna valutakurser att endera skapas eller uppdateras.TAB: Importera valutakurser

Beskrivning: Importera valutaomvandlingskurser


Hjälp null


Fil:Importera valutakurs - Importera valutakurser - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Conversion Rate Importera omvandlingskurs Importera valutaomvandlingskurs null I_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1)
Yes-No
Conversion Rate Växelkurs Växelkurs för valuta Växelkursen är en multiplikator som används för att växla från en källvaluta till en bokföringsvaluta. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Currency To Code ISO Valutakod till ISO 4217 Valutakod för tillvaluta visas med tre bokstäver Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code_To
character(3)
String
Currency To Valuta till Målvaluta Valutan som är slutmålet för denna växelkurs. C_Currency_ID_To
numeric(10)
Table
Currency Type Key Omvandlingstyp Identifierare till valutaomvandlingskurstyp Identifierare till konverteringen av transaktioner med utländsk valuta. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiply Rate Multiplikator Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. MultiplyRate
numeric
Number
Divide Rate Delningskurs För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. DivideRate
numeric
Number
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Create Reciprocal Rate Skapa ömsesidig kurs Skapa ömsesidig kurs från nuvarande information Om ömsesidig kurs väljs, används den importerade USD->EUR-kursen för att skapa/beräkna den ömsesidiga kursen EUR->USD. CreateReciprocalRate
character(1)
Yes-No
Import Conversion Rate Importera växlingskurs Importera valutaväxlingskurs null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.