Typ av förfrågan (Fönster ID-244)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Typ av förfrågan

Beskrivning: Underhåll typer av förfrågningar

Hjälp: Olika typer av förfrågningar används för att bearbeta och kategorisera förfrågningar. Valmöjligheter är kontofrågor, garantifrågor etc.TAB: Typ av begäran

Beskrivning: Typ av begäran (t. ex. förfrågan, reklamation,..)


Hjälp Typ av begäran används för att bearbeta och kategorisera en begäran. Möjliga alternativ är t. ex. kontoförfrågan och garantiärenden.


Fil:Typ av förfrågan - Typ av begäran - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Status Category Status Category Request Status Category Category of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request Categories R_StatusCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail when Due EMail when Due Send EMail when Request becomes due Send EMail when Request becomes due IsEMailWhenDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Tolerance Due Date Tolerance Tolerance in days between the Date Next Action and the date the request is regarded as overdue When the Date Next Action is passed, the Request becomes Due. After the Due Date Tolerance, the Request becomes Overdue. DueDateTolerance
numeric(10) NOT NULL
Integer
EMail when Overdue EMail when Overdue Send EMail when Request becomes overdue Send EMail when Request becomes overdue IsEMailWhenOverdue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Due Date Days Auto Due Date Days Automatic Due Date Days If a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created. AutoDueDateDays
numeric(10)
Integer
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1)
Yes-No
Confidentiality Inköpslimitpris null null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Change Request Create Change Request Automatically create BOM (Engineering) Change Request Create automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOM IsAutoChangeRequest
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Color Header Color Header color of calendar dashlet null HeaderColor
character varying(7)
String
Content Color Content Color Content color of calendar dashlet null ContentColor
character varying(7)
String
TAB: Update Notification

Beskrivning: List Recipients for to receive Request Updates


Hjälp null


Fil:Typ av förfrågan - Update Notification - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.