Asset Split (Fönster ID-53048)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Asset Split

Beskrivning: Split Assets Process

Hjälp: The Asset Split window allows you to process asset splitsTAB: Step1 Select an Asset

Beskrivning: List of Assets


Hjälp null


Fil:Asset Split - Step1 Select an Asset - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(255)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garantidatum Datum garanti förfaller Datum garanti förfaller eller tillgänglighet förfaller. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Ägd Organisationen äger tillgången Tillgången kanske inte är i besittning av organisationen men organisationen äger tillgången ändå. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession I besittning Tillgången är i besittning av organisationen Tillgångar som är i besittning av organisationen finns hos organisationen. Tillgångar som inte är i besittning av organisationen kan finnas hos kunden och kanske ägas av organisationen ändå. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Kommentar till plats Kompletterande kommentar eller anmärkning angående denna plats null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fullt avskriven Fullt avskriven anläggningstillgång Fullt avskriven anläggningstillgång. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Användbarhetstid i år Antal år tillgången är användbar null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Användbarhetstid i månader Antal månader tillgången är användbar null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Livslängd Tillgångs livslängd i relevant enhet (antal gånger, timmar, etc.); innan den är obrukbar Livslängden anger hur länge en tillgång kan nyttjas - i relevant enhet såsom antal gånger, timmar, etc. - innan dess att tillgången är obrukbar. Fältet kan användas för beräkning av värdeminskning. LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric
Integer
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Avyttrad Tillgången är avyttrad Tillgången används inte mer och är avyttrad. IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Starta process null null Processing
character(1)
Yes-No
TAB: Step2 Select the Balance

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Asset Split - Step2 Select the Balance - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Curr. Dep. Exp. Curr. Dep. Exp. null null A_Curr_Dep_Exp
numeric
Amount
Asset Life Years Asset Life Years null null A_Asset_Life_Years
numeric(10) NOT NULL
Integer
A_Life_Period A_Life_Period null null A_Life_Period
numeric(10)
Integer
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Depreciation Workfile Depreciation Workfile null null A_Depreciation_Workfile_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Step3 Select Accounting

Beskrivning: Select the fixed asset setup that you wish to split


Hjälp null


Fil:Asset Split - Step3 Select Accounting - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
Asset Acct. Asset Acct. null null A_Asset_Acct_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Step4 Process Asset Split

Beskrivning: Split Assets


Hjälp null


Fil:Asset Split - Step4 Process Asset Split - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
To Asset ID To Asset ID null null A_Asset_ID_To
character varying(22)
Table
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Split Type Split Type null null A_Split_Type
character varying(3) NOT NULL
List
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Qty. Split Qty. Split null null A_QTY_Split
numeric
Number
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Amount Split Amount Split null null A_Amount_Split
numeric
Amount
A_Percent_Split A_Percent_Split null null A_Percent_Split
numeric
Number
Transfer Balance IS Transfer Balance IS null null A_Transfer_Balance_IS
character(1) NOT NULL
Yes-No
A_Asset_Split A_Asset_Split null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.