Skattesats (Fönster ID-137)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Skattesats

Beskrivning: Underhåll skatter och deras procentsatser

Hjälp: Fönstret för momssatser definierar de olika momssatser som kan användas i en momskategori.TAB: Momssats

Beskrivning: Definition av moms


Hjälp Fliken momssats anger de olika momssatser som används för varje momskategori. Exempelvis måste försäljningsmoms definieras för alla länder där denna skall användas. Om det finns flera momssatser, skapa då en moms på en övergripande nivå med lämplig huvudmomssats och låt de faktiska momssatserna referera till denna övergripande nivå som en slags "förälder". När en order- eller fakturarad läggs in, kommer en uppskattning av momsen att göras. Den korrekta momsen beräknas sedan när dokumentet bearbetas. Moms beräknas alltid från radens nettobelopp. Om en moms har basmomsen som referens och radnettot har en annan moms, måste procentsatserna justeras så att rätt belopp räknas fram.


Fil:Skattesats - Momssats - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Skattekategori Skattekategori Skattekategori används för att gruppera skatter. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Undantagen skatt Denna affärspartner skattbefrias Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser. IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Kräver skattsedel Denna beskattningsgrupp kräver en specifik skattsedel Kräver skattsedel betyder att affärspartnern måste ha en specifik skattsedel för att tillhöra denna beskattnings grupp RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Dokumentnivå Beskattningen beräknas på dokumentnivå (istället för rad för rad) Om skatt beräknas på dokumentnivå läggs alla rader som innehåller skatt till först, och sedan summeras dokumentet och skatten beräknas på summan. Skatt kan också beräknas rad för rad och läggas till efteråt. På grund av avrundning kan skattebeloppet skilja sig åt vid dessa två beräkningssätt. IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Sales Tax This is a sales tax (i.e. not a value added tax) If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handled as a VAT credit. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax Huvudskatt Huvudskatt indikerar att en skatt består av flera skatter Huvudskatten är en referens för flera andra skatter. Genom att ange huvudskatt är det möjligt att ta ut flera olika skatter på ett dokument. Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type Kund-/inköpsordertyp Skattsats bestäms av sälj- eller inköpssituation Försäljningssskatt: tas ut vid försäljning. Inköpssskatt: betalas vid inköp. SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Tax Indicator Skattkod Kort beskrivning av den skatttyp som visas på dokument Kort beskrivning av den skatttyp som skrivs ut på dokument TaxIndicator
character varying(10)
String
Rate Skattesats Procent att multiplicera med källan för att få beskattnings- eller kursbeloppet Sats är procent att multiplicera med källan för att få beskattnings- eller kursbeloppet Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10)
Table
To Till Mottagande land Beskriver vilket land ett dokument ska skickas till. To_Country_ID
numeric(10)
Table
Region Region En geografisk region En unik geografisk region i ett land. C_Region_ID
numeric(10)
Table
To Till Mottagande region Beskriver vilken region ett dokument ska skickas till. To_Region_ID
numeric(10)
Table
TAB: Tax ZIP

Beskrivning: Tax Postal/ZIP


Hjälp For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs


Fil:Skattesats - Tax ZIP - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Tax ZIP Tax ZIP Tax Postal/ZIP For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs C_TaxPostal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Postnummer Postnummer Postnummerfältet är postnumret för denna enhets adress. Postal
character varying(10) NOT NULL
String
ZIP To ZIP To Postal code to Conecutive range to Postal_To
character varying(10)
String
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Skattesats - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Tax Indicator Skattkod Kort beskrivning av den skatttyp som visas på dokument Kort beskrivning av den skatttyp som skrivs ut på dokument TaxIndicator
character varying(10)
String
TAB: Bokföring

Beskrivning: Bokföring


Hjälp Bokföringsfliken definierar de bokföringsparametrar som skall användas för transaktioner som refererar till den här momssatsen.


Fil:Skattesats - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Due Utgående skatt Utgående skatt Skatteskulder är kontot som används för skatteskulder att betala före deklarationen T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Ingående skatt Konto för skatt att få tillbaka före deklarationen Skatt kredit är kontot som används för skatt att få tillbaka före skattedeklarationen T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Skattekostnad Skatter som är en kostnad (ex tull) Ingående skatt konto är kontot där debiterad ingående skatt registreras. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.