Budget (Fönster ID-154)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Budget

Beskrivning: Underhåll budgetar

Hjälp: nullTAB: Budget

Beskrivning: Huvudbokens budgetflik definierar en budget i huvudboken


Hjälp Huvudboksbudget används för att definiera vilka kostnader som förväntas för att kunna bedriva affärsverksamheten. Budgeten används i såväl rapporter som vid jämförelse med faktiskt utfall.


Fil:Budget - Budget - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Budget Budget Huvudboksbudget Huvudboksbudget visar en användardefinierad budget. En användardefinierad budget kan användas i rapporter som en jämförelse till de riktiga beloppen. GL_Budget_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Primary Primär Visar om budgeten är en primär budget Visar om budgeten är en primär budget. IsPrimary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Budget Status Budgetstatus Nuvarande budgetstatus Nuvarande budgetstatus (d v s Utkast, Godkänd) BudgetStatus
character(1)
List


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.