Påminnelseavisering (Fönster ID-159)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Påminnelseavisering

Beskrivning: Underhåll påminnelseaviseringar

Hjälp: Påminnelseaviseringsfönstret definierar de parametrar som används när du skapar påminnelser. Varje kund kan kopplas till en specifik påminnelsekod.TAB: Betalningspåminnelse

Beskrivning: Underhåll regler för betalningspåminnelser


Hjälp Fliken Betalningspåminnelse definierar parametrarna för olika nivåer av betalningspåminnelse.


Fil:Påminnelseavisering - Betalningspåminnelse - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Create levels sequentially Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Nivå

Beskrivning: Underhåll nivåer för påminnelseavisering


Hjälp Fliken för påminnelseavisering definierar när och hur ofta betalningspåminnelser går ut.


Fil:Påminnelseavisering - Nivå - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Kravhantering Kravhanteringsregler för förfallna fakturor Kravhanteringsregler för förfallna fakturor. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Dagar efter förfallodatum Dagar efter förfallodatum till datum för påminnelseavisering Visar antal dagar efter förfallodatum till datum då påminnelse aviseras. DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Show Not Due Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level includes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Dagar mellan påminnelse Antal dagar mellan att skicka påminnelser Visar antal dagar mellan att skicka ut påminnelser. DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Show All Due Show/print all due invoices The dunning letter with this level includes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Lägg på avgift Visar om en förseningsavgift eller påminnelseavgift gäller Visar om en förseningsavgift eller påminnelseavgift gäller för försenad betalning på fakturor. ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Påminnelseavgift Påminnelseavgift angiven i fakturans valuta Påminnelseavgift är engångskostnaden för ett kravbrev eller påminnelsebrev. Detta fält visas enbart om kontrollrutan för avgift är ikryssad. FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Utskriftsformat för påminnelse Utskriftsformat för påminnelse Ett utskriftsformat för påminnelser ska definieras för att dokumentet ska kunna skrivas ut. Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit Stop Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Set Payment Term Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Översättning

Beskrivning: Översättning av påminnelsenivå


Hjälp null


Fil:Påminnelseavisering - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivå för påminnelseavisering null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.