Product Costs (Fönster ID-344)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Product Costs

Beskrivning: Maintain Product Costs

Hjälp: Maintain Product Cost ElementsTAB: Select Product

Beskrivning: Select the product


Hjälp null


Fil:Product Costs - Select Product - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Lagras Organisationen lagrar produkten Visar om organisationen lagrar produkten. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Inköpare Inköpare Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Product Costs

Beskrivning: Maintain Product Costs


Hjälp null


Fil:Product Costs - Product Costs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Kostnadstyp Typ av kostnad null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kostnadsmetod Hur kostnader beräknas Metod för hur kostnaderna beräknas (standard, genomsnitt). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Nuvarande kostnad Nuvarande kostnadspris null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Framtida kostnad null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Innehållen preliminärskatt procent Procent som används till innehållen preliminärskatt Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

Beskrivning: Show movement of cost by transaction


Hjälp null


Fil:Product Costs - Cost Movement - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Kostnadstyp Typ av kostnad null M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Cost Detail Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric
Amount
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Move Line Förflyttningsrad Rad i lagerförflyttningsdokument Förflyttningsrad visar en rad i lagerförflyttningsdokumentet för aktuell transaktion. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Produktionsrad Dokumentrad som representerar en produktion Produktionsraden pekar ut raden i produktionsdokumentet (om sådant finns) för denna transaktion. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Cost Details

Beskrivning: View Product Cost Details


Hjälp null


Fil:Product Costs - Cost Details - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Pris Pris Pris är priset för produkten eller tjänsten. Price
null
Amount
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Förflyttningsrad Rad i lagerförflyttningsdokument Förflyttningsrad visar en rad i lagerförflyttningsdokumentet för aktuell transaktion. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Produktionsrad Dokumentrad som representerar en produktion Produktionsraden pekar ut raden i produktionsdokumentet (om sådant finns) för denna transaktion. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Nuvarande kostnad Nuvarande kostnadspris null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Cost Queue

Beskrivning: Cost Queue for Lifo/Fifo


Hjälp Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.


Fil:Product Costs - Cost Queue - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Kostnadstyp Typ av kostnad null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Nuvarande kostnad Nuvarande kostnadspris null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.