POS Key Layout (Fönster ID-339)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: POS Key Layout

Beskrivning: POS Function Key Layout

Hjälp: nullTAB: POS Key Layout

Beskrivning: POS Function Key Layout


Hjälp POS Function Key Layout


Fil:POS Key Layout - POS Key Layout - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
POS Key Layout Type POS Key Layout Type The type of Key Layout Keyboard: used for POS text field on screen keyboard

Numberpad: used for POS numeric field on screen numberpad Product: used to quickly add products to POS order

POSKeyLayoutType
character(1)
List
Columns Columns Number of columns The number of columns in the layout grid Columns
numeric(10)
Integer
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Teckensnitt Utskriftsteckensnitt Teckensnitt som används i utskrifter. AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Key Sequence

Beskrivning: Key Sequence


Hjälp null


Fil:POS Key Layout - Key Sequence - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
TAB: POS Key

Beskrivning: POS Function Key


Hjälp POS Function Key Assignment


Fil:POS Key Layout - POS Key - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
POS Key Layout POS Key Layout POS Function Key Layout POS Function Key Layout C_POSKeyLayout_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Key Layout Key Layout Key Layout to be displayed when this key is pressed null SubKeyLayout_ID
numeric(10)
Table
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
Text Text null null Text
character varying(22)
String
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Teckensnitt Utskriftsteckensnitt Teckensnitt som används i utskrifter. AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Column span Column span Number of columns spanned null SpanX
numeric(10)
Integer
Row Span Row Span Number of rows spanned null SpanY
numeric(10)
Integer
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Image


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.