Report Cube (Fönster ID-53078)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Report Cube

Beskrivning: Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.

Hjälp: Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions..TAB: Report Cube

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Report Cube - Report Cube - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Product Dimension Product Dimension Include Product as a cube dimension null IsProductDim
character(1)
Yes-No
Business Partner Dimension Business Partner Dimension Include Business Partner as a cube dimension null IsBPartnerDim
character(1)
Yes-No
Sales Region Dimension Sales Region Dimension Include Sales Region as a cube dimension null IsSalesRegionDim
character(1)
Yes-No
OrgTrx Dimension OrgTrx Dimension Include OrgTrx as a cube dimension null IsOrgTrxDim
character(1)
Yes-No
Activity Dimension Activity Dimension Include Activity as a cube dimension null IsActivityDim
character(1)
Yes-No
Campaign Dimension Campaign Dimension Include Campaign as a cube dimension null IsCampaignDim
character(1)
Yes-No
Project Dimension Project Dimension Include Project as a cube dimension null IsProjectDim
character(1)
Yes-No
Project Phase Dimension Project Phase Dimension Include Project Phase as a cube dimension null IsProjectPhaseDim
character(1)
Yes-No
Project Task Dimension Project Task Dimension Include Project Task as a cube dimension null IsProjectTaskDim
character(1)
Yes-No
GL Budget Dimension GL Budget Dimension Include GL Budget as a cube dimension null IsGLBudgetDim
character(1)
Yes-No
Location From Dimension Location From Dimension Include Location From as a cube dimension null IsLocFromDim
character(1)
Yes-No
Location To Dimension Location To Dimension Include Location To as a cube dimension null IsLocToDim
character(1)
Yes-No
Sub Acct Dimension Sub Acct Dimension Include Sub Acct as a cube dimension null IsSubAcctDim
character(1)
Yes-No
User 1 Dimension User 1 Dimension Include User 1 as a cube dimension null IsUser1Dim
character(1)
Yes-No
User 2 Dimension User 2 Dimension Include User 2 as a cube dimension null IsUser2Dim
character(1)
Yes-No
User Element 1 Dimension User Element 1 Dimension Include User Element 1 as a cube dimension null IsUserElement1Dim
character(1)
Yes-No
User Element 2 Dimension User Element 2 Dimension Include User Element 2 as a cube dimension null IsUserElement2Dim
character(1)
Yes-No
Last Recalculated Last Recalculated The time last recalculated. null LastRecalculated
timestamp without time zone
Date+Time
Process Now Starta process null null Processing
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.