Importera betalningar (Fönster ID-280)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera betalningar

Beskrivning: Importera betalningar

Hjälp: nullTAB: Betalning

Beskrivning: Importera betalningar


Hjälp null


Fil:Importera betalningar - Betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import Payment Importera betalning Importera betalning null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No Bankkontonummer Bankkontonummer null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Inbetalning Inbetalning null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name Dokumenttypsnamn Namn på dokumenttyp null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Fakturanummer Dokumentnummer för faktura null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalning Överbetalning (ej allokerat) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalning (negativ) är icke allokerade belopp som tas emot och används till att ta emot pengar till fler än en faktura. Underbetalning (positiv) är en delbetalning på faktura. Delen som är obetald är skrivs inte av. IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Betalsätt Betalsätt Betalsätt är den metod som används för betalningen (kontant, kreditkort, check, överföring). TenderType
character(1)
List
Credit Card Kreditkortstyp Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx) Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Transaktionstyp Typ av kreditkorts transaktion Transaktionstyp beskriver den typ av transaktion som ett specifikt kreditkort skickar till kortföretaget TrxType
character(1)
List
Number Nummer Kreditkortsnummer Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month Förfallomånad Förfallomånad Förfallomånad är månaden då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Förfalloår Förfalloår Förfalloår är året då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20)
String
Check No Checknummer Checknummer Checknummer är numret på checken. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr numret är en kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr
character varying(20)
String
Account Name Kontots namn Namn på kreditkort eller konto Namn på kreditkort eller konto A_Name
character varying(60)
String
Account Street Kontots gatuadress Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare A_Street
character varying(60)
String
Account City Kontots stad Kontoägarens eller kreditkortets stad Visar kontoägarens eller kreditkortets stad A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer till kreditkortet eller kontots ägare Postnummer av kreditkortet eller kontots ägare A_Zip
character varying(20)
String
Account State Kontots tillstånd Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare A_State
character varying(40)
String
Account Country Kontots land Kontots land Kontots land A_Country
character varying(40)
String
Driver License Körkort Betalares legitimation är körkort Betalares legitimation är körkort A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Personnummer Betalares legitimation är personnummer Betalares legitimation är personnummer A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail E-postadress E-postadress E-postadressen till kreditkorts- eller kontoägare. A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code Auktoriseringskod Muntlig auktoriseringskod från kredit kort företag Muntlig auktoriseringskod är koden mottagen från kredit kort företaget VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Ursprungligt transaktionsID Ursprungligt transaktionsID används för att återkalla en transaktion Ursprungs transaktion ID används för att återkalla transaktioner och pekar ut den transaktion som återkallats. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1)
Yes-No
Result Resultat Resultat av överföringen Resultatet av överföringen till kreditkortsföretaget R_Result
character varying(20)
String
Response Message Svarsmeddelande Svarsmeddelande Svarsmeddelande är svaret som returnerats ifrån ett kreditkortsföretag som resultatet av en transaktion. R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference Referens Betalningsreferens Betalningsreferens är referensen som returnerats från kredit kort företaget efter betalningen. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Auktoriseringskod Auktoriseringskod returnerad Auktoriseringskoden returnerades från en elektronisk transaktion R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Import Payments Import Payments The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.