Pack Out (Fönster ID-50003)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Pack Out

Beskrivning: Create 2pack package

Hjälp: nullTAB: Export Package

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Pack Out - Export Package - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name of Package Name of Package Name of Package null Name
character varying(60) NOT NULL
String
Package Version Package Version null null PK_Version
character varying(20) NOT NULL
String
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(30)
String
Description of Package Description of Package null null Description
character varying(1000)
Memo
Instructions Instructions null null Instructions
character varying(1000)
Memo
Date From Datum från Datum från i ett datumomfång Datum från visar startdatum i ett datumomfång. DateFrom
timestamp without time zone
Date
Export Package Export Package null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Package Details

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Pack Out - Package Details - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Build ID Package Build ID null null AD_Package_Exp_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric
Integer
Type Type null null Type
character varying(10) NOT NULL
List
Entity Type Entity Type System Entity Type The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintained by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). AD_EntityType_ID
numeric(10)
Search
Menu Menu null null AD_Menu_ID
numeric(10)
Table Direct
File Name Filnamn Namnet på lokal fil - alternativt lagringsställe/URL Filens namn i det lokala katalogutrymmet - alternativt lagringsställe/URL (file://..., http://..., ftp://...). FileName
character varying(255)
String
Source File Directory Source File Directory Current location of source file null File_Directory
character varying(255)
String
Target_Directory Target_Directory null null Target_Directory
character varying(255)
String
Destination_FileName Destination_FileName null null Destination_FileName
character varying(255)
String
Destination_Directory Destination_Directory null null Destination_Directory
character varying(255)
String
Table Table null null AD_Table_ID
numeric(10)
Search
DBType DBType null null DBType
character varying(22)
List
SQLStatement SQLStatement null null SQLStatement
character varying(2000)
Memo
Old Package Code Old Package Code null null AD_Package_Code_Old
character varying(2000)
Memo
New Package Code New Package Code null null AD_Package_Code_New
character varying(2000)
Memo
Form Form null null AD_Form_ID
numeric(10)
Search
Process Process null null AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Workflow Workflow null null AD_Workflow_ID
numeric(10)
Search
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Workbench Workbench null null AD_Workbench_ID
numeric(10)
Search
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Rapportfönster Fönster som skapar rapporten Rapportfönster visar fönster som skapar rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Search
Import Format Importera format null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Release No Release No Internt releasenummer null ReleaseNo
character varying(20)
List
Notes Notes null null Description
character varying(1000)
Memo
Reference Referens Systemreferens (plocklista) Referensen visar typ av referensfält. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table Direct
Model Validator Model Validator null null AD_ModelValidator_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.