Sessionsspårning (Fönster ID-264)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sök



Fönster: Sessionsspårning

Beskrivning: Lista över användarsessioner

Hjälp: Sammanställning över online eller websessioner



TAB: Session

Beskrivning: Lista över användarsessioner


Hjälp Historik över sessioner.


Fil:Sessionsspårning - Session - Fönster (iDempiere 1.0.0).png




namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Skapad av Användaren som skapade posten Visar namnet på användaren som skapade posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Updated Uppdaterad Datum som posten uppdaterades Uppdaterat datum fält innehåller datumet posten uppdaterades Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Remote Addr Fjärradress Alternativ eller extern adress Fjärradress är en alternativ eller extern adress. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Fjärrvärddator null null Remote_Host
character varying(120)
String
Server Name Server Name null Node instance name ServerName
character varying(80)
Text
Web Session Web Session Web Session ID null WebSession
character varying(40)
String
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Login date Login date null null LoginDate
timestamp without time zone
Date
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
AD_Session_UU AD_Session_UU null null AD_Session_UU
character varying(36)
String




TAB: Ändringslogg

Beskrivning: Dataförändringar


Hjälp Logg över dataförändringar


Fil:Sessionsspårning - Ändringslogg - Fönster (iDempiere 1.0.0).png




namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Session Användarsession online eller webb Information om online eller webbsession. AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Inköpsprislisteversion ID null null TrxName
character varying(60)
String
Change Log Ändringslogg Loggfil över ändringar Loggfil över ändringar AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated Uppdaterad Datum som posten uppdaterades Uppdaterat datum fält innehåller datumet posten uppdaterades Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Uppdaterad av Användare som uppdaterade posten Uppdaterad av fältet innehåller den användares namn som uppdaterade posten UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization Valuta null null IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value Gammalt värde Data från gammal fil Gammal fältdata som skrivits över. OldValue
character varying(2000)
String
New Value Nytt värde Nytt fältvärde Ny data som läggs in i fältet. NewValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes Un-Do Changes Undo changes You can undo certain changes. Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes Re-Do Changes Reapply changes You can reapply certain changes. Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.