Post Imported Assets (Fönster ID-53056)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Post Imported Assets

Beskrivning: Import Fixed Assets

Hjälp: The Import Asset window allow the user to import assets to AdempiereTAB: Import Assets Setup

Beskrivning: Review Fixed before Import


Hjälp null


Fil:Post Imported Assets - Import Assets Setup - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Integer
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(510)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(20)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(20)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric(10)
Integer
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric(10)
Integer
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garantidatum Datum garanti förfaller Datum garanti förfaller eller tillgänglighet förfaller. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Owned Ägd Organisationen äger tillgången Tillgången kanske inte är i besittning av organisationen men organisationen äger tillgången ändå. IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession I besittning Tillgången är i besittning av organisationen Tillgångar som är i besittning av organisationen finns hos organisationen. Tillgångar som inte är i besittning av organisationen kan finnas hos kunden och kanske ägas av organisationen ändå. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Integer
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Kommentar till plats Kompletterande kommentar eller anmärkning angående denna plats null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Fullt avskriven Fullt avskriven anläggningstillgång Fullt avskriven anläggningstillgång. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Usable Life - Years Användbarhetstid i år Antal år tillgången är användbar null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Användbarhetstid i månader Antal månader tillgången är användbar null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Livslängd Tillgångs livslängd i relevant enhet (antal gånger, timmar, etc.); innan den är obrukbar Livslängden anger hur länge en tillgång kan nyttjas - i relevant enhet såsom antal gånger, timmar, etc. - innan dess att tillgången är obrukbar. Fältet kan användas för beräkning av värdeminskning. LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Avyttrad Tillgången är avyttrad Tillgången används inte mer och är avyttrad. IsDisposed
character(1)
Yes-No
Asset Disposal Date Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1)
Yes-No
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Import Asset Import Asset Imports Asset from a file into the application Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.

The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data.

Processing
character(1)
Button
TAB: Import Accounting Setup

Beskrivning: Review Fixed before Import


Hjälp null


Fil:Post Imported Assets - Import Accounting Setup - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character varying(10)
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Import Asset Balances

Beskrivning: Review Fixed before Import


Hjälp null


Fil:Post Imported Assets - Import Asset Balances - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Asset Asset null null I_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character varying(10)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Market value Amount Marknadsvärde Inventariens marknadsvärde För rapportering, tillgångens marknadsvärdesbelopp AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
A_Life_Period A_Life_Period null null A_Life_Period
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.