Projekttyp (Fönster ID-265)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Projekttyp

Beskrivning: Underhåll projekttyper och faser

Hjälp: Underhåll projekttyper och de ingående faserna med standard information om utfall.TAB: Projekttyp

Beskrivning: Underhåll projekttyper


Hjälp Projekttyp innehållande valfria projektfaser och -uppgifter med standardinformation om resultat.


Fil:Projekttyp - Projekttyp - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Project Type Projekttyp Typ av projekt Typ av projekt med valbara faser av projektet med standardutförandeinformation. C_ProjectType_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Category Projektkategori Projektkategori Projektkategorin bestämmer projektets beteende:

Generell - ingen speciell kontering, t ex för Pre-sales eller generell uppföljning. Service - ingen speciell kontering, t ex för service/Debiterings projekt. Arbetsorder - skapar projekt/jobb WIP transaktioner - möjlighet att allokera material. Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera material:

ProjectCategory
character(1) NOT NULL
List
TAB: Standardfas

Beskrivning: Underhåll standardfaser i projekt


Hjälp Standardfas i projekt med resultatinformation


Fil:Projekttyp - Standardfas - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Standard Phase Standardfas Standardfas av projekttyp Fas av projektet med standardutförandeinformation och standardarbete. C_Phase_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Type Projekttyp Typ av projekt Typ av projekt med valbara faser av projektet med standardutförandeinformation. C_ProjectType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Standard Quantity Standard antal Standard antal null StandardQty
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Standarduppgift

Beskrivning: Underhåll standarduppgifter i projekt


Hjälp Standarduppgifter i projekt


Fil:Projekttyp - Standarduppgift - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Standard Task Standarduppgift Standardprojekttypsuppgift Standardprojekttypsuppgift i en projektfas med normal arbetsinsats. C_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Phase Standardfas Standardfas av projekttyp Fas av projektet med standardutförandeinformation och standardarbete. C_Phase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Standard Quantity Standard antal Standard antal null StandardQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.