Valutakurser (Fönster ID-116)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Valutakurser

Beskrivning: Underhåll valutaväxlingskurser.

Hjälp: Det här fönstret används för att definiera de växlingskurser används vid konverteirng mellan olika valutor.TAB: Omvandlingskurs

Beskrivning: Definiera valutaomvandlingskurser


Hjälp Omvandlingskursfliken används för att definiera de omvandlingskurser som används när ett belopp i ett dokument skall omvandlas från en valuta till en annan. Omvandlingskurser kan definieras för flera växlingskurstyper. De kan också gälla för vissa specificerade tidsperioder. Observera att endast "multiplikationskursen" används, "divisionskursen" finns endast med i presentationssyfte.


Fil:Valutakurser - Omvandlingskurs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Conversion Rate Växelkurs Växelkurs för valuta Växelkursen är en multiplikator som används för att växla från en källvaluta till en bokföringsvaluta. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Valuta till Målvaluta Valutan som är slutmålet för denna växelkurs. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Multiplikator Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Delningskurs För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.