Intresseområde (Fönster ID-245)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Intresseområde

Beskrivning: Intresseområde eller ämne

Hjälp: Intresseområden reflekterar intresset för ett visst ämne hos en kontakt. Intresseområdena kan användas för marknadsföringskampanjer.TAB: Intresseområde

Beskrivning: Intresseområde eller -ämne


Hjälp Intresseområden reflekterar en kontakts intresse kring ett ämne. Intresseområden kan användas för marknadsföringskampanjer. Bara om en lista är av "självservice"-typ, visas den för användarna via webben.


Fil:Intresseområde - Intresseområde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Prenumeration

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Intresseområde - Prenumeration - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Intresseområde Intresseområde eller ämne Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Start prenumerationsdatum Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Prenumerationsslutdatum Datum då kund avbröt sin prenumeration Om fältet innehåller ett datum, har kunden avbrutit sin prenumeration och kan inte längre ta emot post rörande aktuellt intresseområde. OptOutDate
timestamp without time zone
Date
TAB: LDAP Access

Beskrivning: User Access via LDAP


Hjälp null


Fil:Intresseområde - LDAP Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Intresseområde Intresseområde eller ämne Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
Ldap Processor Ldap Processor LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authenticate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. AD_LdapProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Error Error An Error occured in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000)
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.