Lagerlokaler och lagerplatser (Fönster ID-139)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Lagerlokaler och lagerplatser

Beskrivning: Underhåll lagerlokaler och lagerplatser.

Hjälp: Fönstret för lagerlokaler och adresser definierar varje lagerlokal, dess adress och de kontoparametrar som ska användas för redovisningen av det innestående lagret.TAB: Lagerlokal

Beskrivning: Lagerlokal


Hjälp Lagerlokalsfliken definierar alla lagerlokaler som används för att lagra produkter.


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Lagerlokal - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit På väg Varorna är på väg Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1)
Yes-No
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Location (Address)
Element Separator Kontoelementavgränsare Avgränsningstecken mellan konto element Avgränsningstecken mellan utskrift av kontoelement Separator
character(1) NOT NULL
String
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Replenishment Class Replenishment Class Custom class to calculate Quantity to Order If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishmentClass
character varying(60)
String
Disallow Negative Inventory Disallow Negative Inventory Negative Inventory is not allowed in this warehouse If checked, any transaction that results in the onhand inventory being driven negative will be prevented. IsDisallowNegativeInv
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Lagerplats

Beskrivning: Lagerplats


Hjälp Lagerplatsfliken definierar alla lagerplatser i en lagerlokal.


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Lagerplats - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Relative Priority Relativ prioritet Varifrån varor ska plockas först Relativ prioritet visar varifrån varor ska plockas först om produkten finns på flera ställen. (0 = högsta prioritet) PriorityNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Aisle (X) Gång (X) X dimension, d v s gång Gång eller X dimensionen är gången där en produkt befinner sig. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Fack (Y) Y dimension, dvs fack Fack eller Y dimension är facket där en produkt ligger. Y
character varying(60)
String
Level (Z) Nivå (Z) Z dimension, dvs Nivå Z dimensionen är nivån som en produkt lagras i Z
character varying(60)
String
TAB: Lager

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Lager - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
On Hand Quantity Antal i lager Antal av en produkt som finns i lager Antal i lager är antal av en produkt som finns i lagret. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
Date last inventory count Senaste inventeringsdatum Senaste inventeringsdatum Datumet för den senaste inventeringen. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
Reserved Quantity Reserverat antal Reserverat antal Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Ordered Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Replenish

Beskrivning: Define Product Replenishment


Hjälp The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Replenish - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Lagerpåfyllningstyp Metod för att beställa en produkt Lagerpåfyllningstypen visar om produkten beställs manuellt, eller beställs när antalet är under minimal antal, eller när antalet är under maximal antal ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Minlagersaldo Det minsta tillåtna lagersaldot för produkten Minlagersaldo är det minsta tillåtna antalet enheter i lager av aktuell produkt. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Maxlagersaldo Det största tillåtna lagersaldot för produkten Maxlagersaldo är det största tillåtna antalet enheter i lager av aktuell produkt. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bokföring

Beskrivning: Bokföring


Hjälp Bokföringsfliken definierar de bokföringsparametrar som skall användas för lagersaldot i aktuell lagerlokal.


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Förändring av lager Konto för förändring i lager På kontot för förändring i lager registreras skillnader upptäckta vid inventering W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Produkttransaktioner

Beskrivning: Transaktioner för produkter i lager


Hjälp null


Fil:Lagerlokaler och lagerplatser - Produkttransaktioner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Inventory Transaction Lagertransaktion null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Förflyttningstyp Varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion Förflyttningstyp visar varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion. MovementType
character(2) NOT NULL
List
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Förflyttningsrad Rad i lagerförflyttningsdokument Förflyttningsrad visar en rad i lagerförflyttningsdokumentet för aktuell transaktion. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Produktionsrad Dokumentrad som representerar en produktion Produktionsraden pekar ut raden i produktionsdokumentet (om sådant finns) för denna transaktion. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.