Beräkning av resultatmått (Fönster ID-213)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Beräkning av resultatmått

Beskrivning: Definiera hur olika resultatmått beräknas

Hjälp: Testa gärna utsagan i SQL*Plus först. En select-sats måste returnera ett enstaka värde!

Alla restriktioner beträffande datumperioder, organisationer, affärspartners och produkter skall göras i "Resultatmått"-fönstret.

Det här är den allmänna beräkningen. Eftersom den tenderar att bli av relativt teknisk karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel.TAB: Beräkning av resultatmått

Beskrivning: Underhåll resultatmåttsberäkningar


Hjälp Resultatmåttsberäkningen definierar hur resultatmått kommer att beräknas. Kontrollera gärna satsen i SQL*Plus först! Selectsatsen måste returnera ett enskilt värde! Eventuella restriktioner rörande datum, organisationer, affärspartners eller produkter skall läggas in via resultatmåttfönstret. Detta är den allmänna beräkningen. Eftersom denna är relativt teknisk till sin karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel.


Fil:Beräkning av resultatmått - Beräkning av resultatmått - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sql SELECT SQL SELECT sats SQL SELECT sats SQL SELECT sats är en SQL SELECT sats som används för att välja posten för en mått beräkning SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE SQL Where sats Sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. SQL Where sats är en sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. WhereClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date Column Datumkolumn Datumkolumn Datumkolumn visar datum som används för att beräkna denna mätning. DateColumn
character varying(60) NOT NULL
String
Org Column Organisationskolumn Organisationskolumn (AD_Org_ID) Organisationskolumnen (AD_Org_ID) pekar ut den organisation som skall användas för att beräkna detta mått. OrgColumn
character varying(60)
String
B.Partner Column Affärspartnerkolumn Fullt kvalificerad affärspartnerkolumn Affärspartnerkolumn visar vilken affärspartner som ska användas för att beräkna denna mätning. BPartnerColumn
character varying(60)
String
Product Column Produktkolumn Produktkolumn (M_Product_ID) Produktkolumn visar produkten som användas i mått beräkningen ProductColumn
character varying(60)
String
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Key Column Key Column Key Column for Table null KeyColumn
character varying(60) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.