Kalenderår och period (Fönster ID-117)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kalenderår och period

Beskrivning: Underhåll kalenderår och period

Hjälp: Kalenderår och perioder definierar kalendrarna som kommer att användas för periodkontroll och rapportering. Du kan också definiera ickestandardperioder, t ex bokföringsår från juli till juni.TAB: Kalender

Beskrivning: Definiera en egen kalender


Hjälp Kalenderfliken definierar alla kalendrar som kommer att användas i organisationen.


Fil:Kalenderår och period - Kalender - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: År

Beskrivning: Definiera kalenderår


Hjälp The Year Window is used to define each year for the specified calendar.


Fil:Kalenderår och period - År - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Year År Bokföringsår eller kalenderår Ett unikt bokföringsår eller kalenderår. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year The Fiscal Year The Year identifies the accounting year for a calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods Skapa periodisering Skapa 12 standardperioder (jan-dec) null Processing
character(1)
Button
TAB: Period

Beskrivning: Definiera kalenderperioder


Hjälp Periodfliken definierar periodnummer, namn och startdatum för varje kalenderår. En period börjar på utsatt startdatum och slutar dagen innan nästa periods startdatum.


Fil:Kalenderår och period - Period - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year År Bokföringsår eller kalenderår Ett unikt bokföringsår eller kalenderår. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No Periodnummer Unikt periodnummer Period numret är en specifik period för året. Varje period definieras av ett start och slut datum. Datumomfång för en kalender och ett år får inte skjuta ut över varandra PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Startdatum Det första gällande datumet (inklusive) Startdatumet är det första gällande datumet (inklusive) av ett datum omfång StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date Slutdatum Sista effektiva datum (inkluderat) Slutdatumet är det sista datumet i detta urval. EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type Periodtyp Periodtyp är typen av period (standard eller justering) Periodtyp är typen av period (standard eller justering) PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All Öppna/Stäng alla Öppna/Stäng alla basdokumenttyper för denna period. null Processing
character(1)
Button
TAB: Periodkontroll

Beskrivning: Definiera periodkontroll


Hjälp Periodkontrollsfliken visar periodstatus för den aktuella perioden: inte öppnad, öppnad, stängd.


Fil:Kalenderår och period - Periodkontroll - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Period Control Periodkontroll null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType Dokumentbastyp Den logiska typen av dokument Den logiska typen av dokument definierar basen eller startpunkten för ett dokument. Flera dokumenttyper kan dela en enda dokumentbastyp. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status Periodstatus Den nuvarande statusen på perioden Period status är den nuvarande statusen på perioden. T.ex. 'stängd, öppen, aldrig öppnad' PeriodStatus
character(1)
List
Period Action Period uppgift Uppgift att göra i denna period Period uppgift är uppgiften att göra i denna period. T.ex. "stäng period" eller "öppna period" PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close Öppna/Stäng period null null Processing
character(1)
Button
TAB: Icke-arbetsdag

Beskrivning: Definiera icke-arbetsdagar


Hjälp Fliken Ej arbetsdag anger vilka dagar som skall exkluderas när förfallodag för en betalning skall beräknas under aktuella betalningsvillkor. Om en faktura har betalningsvillkoret 10 dagar netto och faktureringsdatum var 2004-12-15 skulle förfallodatum bli 2004-12-25. Eftersom 25 december troligen kommer definieras som en icke-arbetsdag, liksom 26 december, sätts förfallodatum på fakturan till 2004-12-27.


Fil:Kalenderår och period - Icke-arbetsdag - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Non Business Day Helgdag En dag då man inte arbetar, en ledig dag En helgdag är en dag man inte gör affärer. C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Date Datum Inga affärer utförs när detta datum inträffar Inga affärer utförs när detta datum inträffar. Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.