Web Store (Fönster ID-350)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Web Store

Beskrivning: Define Web Store

Hjälp: Define the web store setup.TAB: Web Store

Beskrivning: Define Web Store


Hjälp Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings.


Fil:Web Store - Web Store - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
URL URL URL URL är en internet adress för denna affärspartner URL
character varying(120) NOT NULL
URL
Web Context Web Context Web Server Context - e.g. /wstore Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml.

The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).

WebContext
character varying(20) NOT NULL
String
Stylesheet Stylesheet CSS (Stylesheet) used Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. Stylesheet
character varying(60)
String
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Visa HTML information i web butiken - som standard i huvudet. WebInfo
character varying(2000)
Text
Web Store EMail Web Store EMail EMail address used as the sender (From) The EMail address is used to send mails to users of the web store WStoreEMail
character varying(60)
String
Web Order EMail Webborder e-post E-postadress för att ta emot notiser när webbordrar har bearbetats. När en webborder bearbetas, skickas en bekräftelse till den e-postadress som kunden har angivit som kontaktadress för e-postförfrågningar. WebOrderEMail
character varying(60)
String
WebStore User WebStore User User ID of the Web Store EMail address User ID to connect to the Mail Server WStoreUser
character varying(60)
String
WebStore Password WebStore Password Password of the Web Store EMail address Password to connect to the Mail Server WStoreUserPW
character varying(20)
String
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Menu Orders Menu Orders Show Menu Orders null IsMenuOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Shipments Menu Shipments Show Menu Shipments null IsMenuShipments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Invoices Menu Invoices Show Menu Invoices null IsMenuInvoices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Assets Menu Assets Show Menu Assets null IsMenuAssets
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Payments Menu Payments Show Menu Payments null IsMenuPayments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu RfQs Menu RfQs Show Menu RfQs null IsMenuRfQs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Requests Menu Requests Show Menu Requests null IsMenuRequests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Registrations Menu Registrations Show Menu Registrations null IsMenuRegistrations
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Interests Menu Interests Show Menu Interests null IsMenuInterests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Contact Menu Contact Show Menu Contact null IsMenuContact
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam1 - som standard placeras den högt upp till vänster med en bredd om 130 pixel. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam2 - som standard placeras den efter huvudet på webbutikens indexsida. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam3 - som standard placeras den på mot slutet av menyraden med en bredd om 130 pixel. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam4 - som standard placeras den på den vänstra sidan av sidans fot med en bredd om 130 pixel. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam5 - som standard placeras den i mitten av sidans fot. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam6 - som standard placeras den på den högra sidan av sidans fot. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Store Translation

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Web Store - Store Translation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Visa HTML information i web butiken - som standard i huvudet. WebInfo
character varying(2000)
Text
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam1 - som standard placeras den högt upp till vänster med en bredd om 130 pixel. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam2 - som standard placeras den efter huvudet på webbutikens indexsida. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam3 - som standard placeras den på mot slutet av menyraden med en bredd om 130 pixel. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam4 - som standard placeras den på den vänstra sidan av sidans fot med en bredd om 130 pixel. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam5 - som standard placeras den i mitten av sidans fot. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) Parametern kan användas i JSP-sidan för variabler som loggor, lösenord, URL-adresser eller hela HTML-block. Tillgången styrs via ctx.webParam6 - som standard placeras den på den högra sidan av sidans fot. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Web Store Message

Beskrivning: Definine Web Store Messages


Hjälp null


Fil:Web Store - Web Store Message - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Type Message Type Mail Message Type null MailMsgType
character(2) NOT NULL
List
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text
TAB: Message Translation

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Web Store - Message Translation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.