Kassabok (Fönster ID-197)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kassabok

Beskrivning: Underhåll kassabok

Hjälp: Kassaboksfönstret definierar bank och konto som kontanttransaktioner redovisas mot.TAB: Kassabok

Beskrivning: Underhåll kassabok


Hjälp Kassaboksfliken definierar en unik kassabok i en organisation.


Fil:Kassabok - Kassabok - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Cash Book Kassabok Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner Pekar ut en unik kassabok. Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Bokföring

Beskrivning: Kassabokföring


Hjälp Kassabokföringsfliken definierar bokföringsparametrarna för kassabokstransaktioner.


Fil:Kassabok - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cash Book Kassabok Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner Pekar ut en unik kassabok. Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Asset Kassabok tillgångskonto Kassabok tillgångskonto Kassabok tillgångskonto är kontot som används för att registrera utbetalningar och inbetalningar i denna kassabok. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Kassaboksskillnader Konto för kassaboksskillnader Registrera skillnader som påverkar kassaboken i detta konto. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Kassa på väg Konto för kassa på väg Kontot för att betala fakturor med kontanter CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Kassabok utgift Kassabok utgift Registrera allmänna, icke specificerade utgifter i detta konto. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Kassabok inbetalning Kassabok inbetalning Registrera allmänna, icke specificerade intäkter i detta konto. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.