POS Terminal (Fönster ID-338)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: POS Terminal

Beskrivning: Maintain your Point of Sales Terminal

Hjälp: The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormTAB: POS Terminal

Beskrivning: Point of Sales Terminal


Hjälp The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS Form


Fil:POS Terminal - POS Terminal - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Cash Book Kassabok Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner Pekar ut en unik kassabok. Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Modify Price Modify Price Allow modifying the price Allow modifying the price for products with a non zero price IsModifyPrice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Template B.Partner Affärspartner kontanttransaktion Affärspartner kontanttransaktion Affärspartner kontanttransaktion C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
POS Key Layout POS Key Layout POS Function Key Layout POS Function Key Layout C_POSKeyLayout_ID
numeric(10)
Table Direct
Auto Logout Delay Auto Logout Delay Automatically logout if terminal inactive for this period Measured in seconds, zero for no automatic logout AutoLogoutDelay
numeric(10)
Integer
On Screen Keyboard layout On Screen Keyboard layout The key layout to use for on screen keyboard for text fields. If empty, the on screen keyboard will not be used. OSK_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
On Screen Number Pad layout On Screen Number Pad layout The key layout to use for on screen number pad for numeric fields. If empty, the on screen numberpad will not be used. OSNP_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
Printer Name Skrivarnamn Namn på skrivaren Internt (Operativ systemets) namn på skrivaren. Motverka dock att skrivarnamnet är olika på olika klienter. Använd ett skrivarnamn som är giltigt för alla klienter (d v s en skrivare på en server).

Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standardskrivare vid inloggningen, denna kan också anges via standardvärden.

PrinterName
character varying(60)
String
CashDrawer CashDrawer null null CashDrawer
character varying(120)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.